DRÁMAjátékos

2005/2.

                                       A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

                 MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓK BŐSÉGE ÉS AZ IGÉNYEK SZERINT, NEGYEDÉVENTE

                   1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.; tel./fax: 3361361; 3361362: 70/3356286; 70/3353959

e-mail: drama@drama.hu; Internet: www.drama.hu;


KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Magyar Drámapedagógiai Társaság következő közgyűlésére 2005. május 20-án, pénteken, 17.00 órai kezdettel kerül sor Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A közgyűlés egyetlen – tervezett – napirendi pontja a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása.

Szeretettel várjuk egyesületi tagjainkat.

®

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ GÁLA

2005. június 3-4-5-én kerül sor a XIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó gálaműsorára Debre­cenben.

®

2005. augusztus 15-18. között, Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban

SPÁRTA-DRÁMA

SZAKMAI KÉPZÉS DRÁMAPEDAGÓGUSOKNAK

A Magyar Drámapedagógiai Társaság képzést szervez 2005 nyarán olyan drámás szakembereknek, tanároknak, művészeti cso­port­ve­zetőknek, a dráma iránt érdeklődő egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak, akik szakmai tudásukat, képességeiket szívesen fejlesztik – akár nyáron is (intenzív munka közepette).

A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiemelten közhasznú társadalmi szervezet. Ön – ha akar – dönthet úgy, hogy adója 1%-val

támogatja mun­kánkat. Ha meg­­teheti, segítse így, anyagilag is, a drámapedagógia és a gyermekszínjátszás terén folytatott tevékenységünket!

Adószámunk:19009801-2-41

A képzés arra ad lehetőséget jelenlegi vagy jövőbeli kollégáinknak, hogy tapasztalt, országosan és nemzetközileg elismert szakemberekkel dolgozhassanak együtt egy nem akkreditált, szabad oktatási formában.

Itt nem a papírban rejlik a lényeg, hanem a tanulásban. Olyan képzést szervezünk, ahol valóban az egymástól való, illetve a közös tanulás helyeződik a középpontba.

A meghívott szakemberek által tartott előadások, tréningek, bemutató foglalkozások segítségével a képzés résztvevőinek meg­próbálunk lehetőséget adni arra, hogy a tábori keretekre emlékeztető közösségi létben megkereshessék illetve megtalálhassák a lehetséges válaszokat szak­mai problémáikra, kérdéseikre, hogy ezáltal intenzív tanulásra és fejlődésre nyíljon lehetőségük.

A drámás szakma magyar élgárdáját hívjuk előadóként, foglalkozás­vezetőként, trénerként ebbe a táborba, ezzel biztosítva a képzés minőségét.

A szakmai munka helyszíne a Marczibányi Téri Művelődési Központ lesz Budapesten.

A képzés a résztvevőknek ingyenes lesz (!!!),

a szállás és az étkezés önköltségét kell csak téríteni (ha valaki igényel ilyent). Szállást a közelben tudunk biztosítani 1600 Ft/éjszaka áron, a meleg étkezést pedig 500 Ft-ért, a művelődési központtól 100 méterre lévő étkezdében tudjuk megoldani.

Azt reméljük ettől a képzéstől, hogy olyan formát mutat fel a közös gondolkodás és munka területén, ami nemcsak a résztvevő fiataloknak, hanem a felkért előadóknak is, – így tehát a drámás szakmai reprezentatív képviselőinek –, továbbvivő, -lendítő (szakmai, emberi) energiákat ad(hat).

Várhatóan két héten belül részletes programot is hirdetünk a www.drama.hu weboldalon.

Jelentkezés és további információ:

Tóth Adél, 70/3353959, 1/3361362, e-mail: drama@drama.hu

®

2005. augusztus 8-12. között

MŰVÉSZETI

ISKOLÁK TANÁRAINAK

intenzív nyári képzés az alapfokú művészeti iskolák színművészet-báb­mű­vészet tagozatán tanítóknak – a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében Budapesten, a Marczibányi Téri Művelődési Központban

Nyári képzésünkre az alapfokú művészeti iskolák színjáték tagozatán tanító pedagógusok közül várjuk mindazokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy nyáron, intenzív keretek között tovább gazdagítsák, mélyítsék drámatanári, beszédtechnikai, mozgástechnikai és színjátékos tapasztalataikat; akik szívesen játszanak maguk is, és fejleszteni kívánják tudásukat és gyakorlatukat.

Jelenleg Magyarországon nincs akkreditált felsőoktatási képzés művészeti iskolák színművészet tagozatán tanítóknak, és valószínűleg még hosszú ideig nem is lesz ilyen. Igény viszont van a színvonalas képzésre – éppen ezért hirdeti meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság nem akkreditált, 45 órás képzését.

A tábor szakmai programjában párhuzamosan, két csoportban dolgoznak majd együtt a résztvevők:

·          az 1. csoportba a művészeti is­ko­lák előkészítő tagozatán, és alapfok 1-4 évfolyamán tanítókat várjuk,

·          a 2. csoportba az alapfok 5-6. évfolyamán és a továbbképzőn tanítókat várjuk.

A művészeti iskolai tanításban a legjelentősebb a drámajáték és a színjáték tan­tárgyak szerepe – képzésünkben is hasonló lesz a helyzet. Az 1. csoportban a főtárggyal Lipták Ildikó és Illyésné Pentz Katalin foglalkozik, a 2. csoportban a főtárgy tanára Perényi Balázs –, ezek kívül beszédgyakorlatot és beszédtechnikát tanít magas óraszámban Fort Kriszta, mozgásgyakorlatot pedig Uray Péter.

A nem akkreditált szakmai továbbképzést szolgáló képzés két csoportban 20-20 főt tud fogadni.

Igény esetén szállást 1600 Ft/éjszaka, étkezést pedig 500 Ft/adag áron tudunk biztosítani.

A szakmai képzés ára 45.000 Ft. Amennyiben egy iskolából több tanár vesz részt a képzésen, 10% kedvezményt biztosítunk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

További információk és jelentkezés:

Tóth Adél, drama@drama.hu, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, 3361362, 70/3353959

®

2005. július 22-27. között

TÁNC- ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI TANFOLYAM

akkreditált pedagógusképzés

a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében

Budapesten,  a Marczibányi Téri Művelődési Központban

A képzés a tánc- és mozgásművészet eszköztárának együttes pedagógiai alkalmazására készíti fel a kurzus résztvevőit, hogy képessé váljanak a NAT dráma és tánc műveltségi területének mozgásgyakorlatok, valamint tánc- és mozgásszínházi tréning részterülete szerinti fejlesztő tevékenységek közül a következőkre: 1) a bemelegítés, továbbá a különféle mozgássorok, tánctechnikai elemek elvégzéséhez szükséges képességek fejlesztésére, készségek kialakítására; 2) a rögtönzési képességek fejlesztésére; 3) a test kifejezőkész­ségének fejlesztésére; 4) a mozgásfelismerő-, és reprodukálási képességek fejlesztésére.

A képzést ajánljuk azoknak is, akik az alapfokú művészeti oktatás színművészet-bábművészet tagozatán a főtárgyat, illetve a főtárgy mellett a mozgásgyakorlatot vagy a mozgástechnika tantárgyat is tanítják.

A képzés zárása mozgástréning és képzési terv összeállítása és megvédése. A kurzust záró bemutatón kívánalom az aktív közre­működés az egyes munkacsoportok által elkészített mozgás­tervezési feladatok jeleneteiben és a tanult koreog­ráfiák végre­hajtásában.

A 60 órás tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft

(Szakirodalmat, szállást és étkezést a részvételi díj nem tartalmaz. Igény esetén szállást és étkezés tudunk biztosítani a Marczibányi Téri Művelődési Központ közelében.)

Képzésvezető: Uray Péter tánc- és mozgásszínházi ren­de­ző, koreog­ráfus, mozgástanár

További információk és jelentkezés:

Tóth Adél, drama@drama.hu, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a, 3361362, 70/3353959

®

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége elhatározta, hogy létrehoz egy olyan internetes adattárat, melyben megtalálhatók a szakma elismert képviselőinek legfontosabb adatai. Az adatbázis létrehozásának célja egyrészt az, hogy bárki, aki első lépéseit teszi a drámapedagógia országútján, vagy csupán érdeklődik a téma iránt, megtalálhassa azokat az embereket, akik segíthetnek neki, másrészt hogy az egyre szélesedő drámapedagógus társadalom jobban megismerhesse azokat az embereket, akiket a szakma kiemelkedő egyéniségeinek tart.

Kik kerülhetnek be az adattárba?

Elsőként egyesületünk Drámapedagógiai Tanácsának és az ún. Vének Tanácsának tagjai, továbbá az ezen testületek tagjai által javasolt drámapedagógusok. Mindkét testület minden tagja (aki mindkettőnek tagja, az valamelyik jogán) két drámapedagógust javasolhat az adattárba való bekerülés céljából. Az így összeállított névsor képezi az adattár alapját. Terveink szerint egy év múltán kerül sor az adattár első bővítésére. Ekkor a két említett testület tagjai ismét jelölhetnek – mindegyikük 1-1 új személlyel bővítheti az adattárat. A fenti módon kialakult névsorban szereplő valamennyi személynek kiküldünk egy kérdőívet. Ezen kérdőívek visszaküldését és feldolgozását követően az adatokat tartalmazó adatbázist a Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján közöljük (www.drama.hu).

Az adattár várhatóan 2005 júniusának végén már üzemelni fog.

®

HATÁRON TÚLI…

A határon túli magyar drámapedagógiai műhelyekkel, gyermekszínjátszással foglalkozó csoportokkal való kapcsolat megerősítése, tapasztalatcsere, tevékenységet segítő ismeretbővítés és képzés, tartós szakmai együttműködések kialakítása céljából

Együttműködésünk a határon túli magyar drámás és színjátszós szervezetekkel a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával bontakozott ki. A vajdasági, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, szlovéniai  kulturális feladatokkal, drámapedagógiá­val, gyermekszínjátszással foglalkozó magyar szakemberek és szervezetek segítségével próbáljuk megerősíteni az ezen szakterületek határokon átívelő szakmai kapcsolatait. A szándék egy közösen kidolgozott és (jelentős részben már) megvalósított programsorozat formájában ölt testet.

A projekt alapozó találkozójára 2004. november 19-én került sor Budapesten, ahol feltérképeztük és egyeztettük, hogy melyik területen milyen tevékenység, esemény, működési forma létezik, és mi az, amire szükség van, ami fejlesztésre szorul.

Ezen megbeszélés eredményeképpen az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, muravidéki, vajdasági szervezőkkel, partnerekkel együttműködve kidolgoztuk a projektet 2004 decemberében és 2005 januárjában.

Az együttműködés keretei között 2005. április 12-ig megvalósult rendezvények és események a következők:

1)       2005. január 28-30. – drámás program Szatmárnémetiben, Erdély­ben

2)       2005. február 25-27. – drámás továbbképzés Nagyváradon, Erdélyben

3)       2005. március 6-11. – színházi nevelési foglalkozások Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen, Erdélyben, nyolc alkalommal

4)       2005. március 9. – drámás képzés óvónőknek Duna­szer­da­helyen, a Felvidéken

5)       2005. március 21-24. – drámás továbbképzés Sepsiszentgyörgyön, Erdélyben

6)       2005. április 1. – egy zsűritag delegálása a Vajdasági Suli­szín­házi Fesztiválra

7)       2005. április 7-8. – színházi nevelési foglalkozások Lendván, a Mura­vidéken

8)       2005. április 16., április 30., május 14. – gyermekszínjátszó-rendezői továbbképzés Újvidéken, a Vajdaságban

A későbbiekben megvalósuló programok:

9)       2005. május 4-7. – drámás képzés óvónőknek Magyar­ka­nizsán, a Vajdaságban

10)    2005. május 21-22. – drámás képzés óvónőknek Dunaszer­dahelyen, a Felvidéken

11)    2005. május 21. – egy fő zsűritag delegálása a Kárpátaljai Gyermekszínjátszó Fesztiválra Ungvárra, Kárpátaljára

12)    2005 május végéig bezárólag – drámás továbbképzés középiskolásoknak, felsőoktatási hallgatóknak és pedagógusoknak Nagyenyeden, Erdélyben

13)    2005. július 10-15. – drámás képzés nyári egyetem keretei között Dunaszerdahelyen, a Felvidéken

14)    2005 nyara – drámás képzés Ungváron, Kárpátalján (még szervezés alatt)

®

drámapedagógiai tanfolyam INDUL

A hagyományoknak megfelelően évente két alkalommal indít tanfolyamot a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A következő­­re 2005 októberétől kerül sor.

A 120 oktatási órából álló akkreditált pedagógus továbbképzés időbeosztása: 2005. október 1-2. és 15-16., november 5-6. és 26‑27., december 3-4. és 17-18., 2006. január 7-8. és 21-22.

Programvezető: Kaposi László

Tanfolyami díj: 95 ezer Ft/fő

További információk ügyében Jusz­cák Zsuzsa hívható: 4381027, 70/3356285

®

GYERMEK- ÉS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ

RENDEZŐI TANFOLYAM INDUL

2005. június 27-július 9. között 120 órás, intenzív, akkreditált gyermek- és diákszínjátszó rendezői tanfolyam indul óvodapedagógusoknak, tanítóknak, általános iskolai és középiskolai tanároknak Budapesten, Sándor Zsuzsa drámapedagógus és Honti György színész, rendező vezetésével.

A tanfolyam elvégzésével teljesíthető a hét évente kötelező pedagógus továbbképzés. A részvételhez előképzettségre nincs szükség.

Részvételi díj: 100.000,- Ft. (Mivel a képzés akkreditált, a pedagógus továbbképzési keretből finanszírozható)

A tanfolyam gyakorlatcentrikus, és felöleli az oktatási intézményekben megjelenő színházi és színházi jellegű tevékenységi formákat (ünnepélyek, rendezvények, gyermek- és/vagy diákszínjátszó előadások, szerkesztett műsorok).

Referencia kérhető a korábbi képzés résztvevőitől: Csanádi Katalin drámapedagógus 0630-4116992 és Sütöri Ágnes szervezetfejlesztő tréner 0630-4636017

Jelentkezés és további információk: Sándor Zsuzsa, 30/3284258 vagy 061/3119914; Honti György, 30/2107516

®

A Marczibányi Téri Művelődési Központban működő

Gyermekszínházak Háza 2005. május 6-14. között megrendezi a

III. ORSZÁGOS

GYERMEKSZÍNHÁZI SZEMLÉT

Május 6. péntek

9.00 (kamaraterem)

Mesék a túlpartról – a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ előadása és foglalkozása 11–12 éveseknek.

Színházi játék észak-amerikai indián mesék alapján.

„Látod ott azt a napsütötte völgyet? Az a holtak országa.”

Időtartam: 180 perc

Május 9. hétfő

10.00 (színházterem)

Hókirálynő – az Artus Színház előadása gyerekeknek, felnőtteknek.

Zenés látvány táncszínház Andersen nyomán – mese és varázslat.

Az előadás időtartama: 70 perc

15.00 (kamaraterem)

Kirúgberúg – a Kolibri Színház  előadása gyerekeknek, felnőtteknek

Nyusza 11 éves kislány, aki meg akar felelni a világnak, miközben az anyja alkoholista. Egyetlen támasza a rongybabája.

Az előadás időtartama: 70 perc

Május 10. kedd

10.00 (színházterem)

Szerelmesek – bábjáték a szerelemről,  a győri Vaskakas Bábszínház előadása.

Négy tételben a copfhuzigálástól a halálos szerelemig 5 éven felüli gyerekeknek és felnőtteknek.

Az előadás időtartama: 50 perc

14.00 (kamaraterem)

Törpetorony – a Levendulaszínház előadása.

Mészöly Miklós meséje nyomán készült bábjáték egy törpéről, aki ákol-tákol, eszkábál, tornyot épít...

Ajánlott korosztály: 4–8 éves korig

Az előadás időtartama: 40 perc

15.00 (színházterem)

Kék madár –  a pécsi Bóbita Bábszínház előadása. Zenés bábjáték  M. Maeterlinck meséje alapján.

„Anya Fénytündérré változik, s Myrtyllel a testvéremmel útra kelünk, hogy a kedvenc mesénkből elröppenő kék madarat megkeressük.” Ajánlott korosztály: 4 éves kortól. Az előadás időtartama: 45 perc

Május 11. szerda

10.00 (színházterem)

Dó Ré Mi –  a Közép-Európa Táncszínház előadása.

Olyan beavatást célzó családi előadás, melyben a mozgásnyelvi elemek nem pusztán a mesemondást szolgálják ... önfeledt, semmivel sem helyettesíthető játék.

Az előadás időtartama: 60 perc

Az előadás 2004-ben a II. Kaposvári Gyermek és Ifjúsági Színházak Biennáléján III. díjat kapott.

11.00 (kamaraterem)

A lóvá tett kupec, avagy egy vásár különös történetje – a Ládafia Bábszínház előadása óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek.

A vásárok földje – kupecek földje, és hogy ki kit tesz lóvá? Erre kapunk választ ebben a vidám vásári komédiában.

Az előadás időtartama: 40 perc

14.00 (kamaraterem)

Csörömpölők – az egri Harlekin Bábszínház előadása. „Játékunkban a tárgyak, a zörejek, zajok, neszek, ritmusok nyelvén mesélünk el egy történetet gyerekeknek és felnőtteknek.”

Az előadás időtartama: 45 perc

15.00 (kiskamaraterem)

A Nap és a Hold elrablása – a Figurina Animációs Kisszínpad előadása és foglalkozása kisiskolásoknak. A játék technikája: vegyes mozgatású tűzzománcozott figurák.

Az előadás időtartama foglalkozással együtt: 60 perc

Május 12. csütörtök

10.00 (színházterem)

Létramesék – a Bozsik Yvette Társulat előadása gyerekeknek és felnőtteknek.

A szebbnél szebb gyerekversekre – Weöres Sándor,  Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán, József Attila, Csukás István műveire – készített koreográfiák elrepítenek a mesék és a képzelet világába, a felnőtté válás rejtelmeibe.

Az előadás időtartama: 50 perc

15.00 (színházterem)

A szegény csizmadia és a szélkirály

– a Szabadkai Gyermekszínház előadása.

Népmesei motívumok alapján készült táncmesejáték

Ajánlott korosztály: 5 év fölötti gyerekek

Az előadás időtartama: 60 perc

16.00 (kamaraterem)

Kelekótya Jonathán – a Stúdió „K” Színház előadása. Szilágyi Andor mesejátéka bábokkal  gyerekeknek és szüleiknek, ármányról és szerelemről. Szökevények üldözése, árulás, a gonosz felsülése...

Az előadás időtartama 2x45 perc, 10 perc szünettel.

Május 13. péntek

9.00 (kamaraterem)

DIGÓ – színházi nevelési program 15-16 éveseknek, a Káva Kulturális Műhely előadása és foglalkozása.

Színházi nevelési foglalkozás R.M. Fassbinder drámája alapján az előítéletekről, idegengyűlöletről, másságról. Egy német faluba idegen érkezik, Jorgosz, a vendégmunkás. Miért nem tudják befogadni, miért gyűlölik őt: a "Digót"?

Időtartam: 180 perc

14.30 (színházterem)

Parittyás Vince – a debreceni Vojtina Bábszínház  előadása, Ámi Lajos meséje nyomán.

Ajánlott korosztály: 4 éves kortól

Az előadás időtartama: 45 perc


16.00 (kamaraterem)

Mátyás király szárnyai – a pécsi MárkuSzínház előadása kicsiknek és nagyoknak. „Játékunk a bölcs Mátyás királyról szól, kinek legkedvesebb vendége az Igazság volt.”

Az előadás időtartama: 60 perc

Május 14. szombat

10.00 (kamaraterem)

Többsincs királyfi – a celldömölki Soltis Lajos Színház előadása.

Benedek Elek meséje Többsincs királyfi és Világszép Gyöngyvirág példázatos históriája gyerekeknek és felnőtteknek.

Az előadás időtartama: 50 perc

11.00 (színházterem)

Kököjszi és Bobojsza – a kecskeméti Ciróka Bábszínház előadása.

A Török Sándor meséje alapján készült bábjáték Andris és a két törpe barátságát meséli el.

Ajánlott korosztály: 5 év fölötti gyerekeknek

Az előadás időtartama: 60 perc

14.00

A legyek ura – ifjúsági előadás a Bárka Színházban.

Iskolás fiúk egy csoportja lakatlan szigetre vetődik ...

A William Golding műve alapján készült előadásban diákok játszanak. (Az előadásra jegyek a Bárka Színházban vásárolhatók.)

Díjkiosztó ünnepség: 2005. május 18. 15 óra

A díjak átadása előtt a História című tárgyjátékot láthatjuk a Figurina Animációs Kisszínpad előadásában.

Az előadások után szakmai beszélgetésre várjuk az alkotókat, a közreműködőket és az érdeklődőket. A szakmai beszélgetés résztvevői: Bán János színművész, Bóta Gábor színikritikus, Háy János író, Sándor L. István színikritikus, Takács Katalin színművész. A szemlére az előadásokat Perényi Balázs színikritikus válogatta.

További információ: Juszcák Zsuzsa: 70/ 335 6285, 438 1027

Jegyrendelés: Hajdú Zsófia Csenge: 70/ 335 6284

Támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Budapest Főváros Közgyűlés Kulturális Bizottsága, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, Pesti Est Súgó, Avalanche Artwork Kft. / www.avalanche.hu

®

Válogatás a Marczibányi téri Művészetpedagógiai Könyvesbolt kínálatából

tel: 4381029, fax: 2124885, e-mail: konyvesbolt@marczi.hu

A tanítási dráma elmélete                                                               1000 Ft

Gavin Bolton

A könyv bemutatja, rendszerbe foglalja és elemzi az oktatásban alkalmazható dramatikus tevékenységformákat.

Fényes napok                                                                       1000 Ft

Szerk.: Gabnai Katalin

Ünnepek, játékok, forgatókönyvek gyermek- és diákcsoportoknak.

Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak                1200 Ft

Szerk.: Kaposi László

A könyv a tanulók széles életkori tartománya számára ajánl drámaóravázlatokat. Három nagyobb fejezetre bontva 19 drámaóra részletes leírását tartalmazza.

Thália szekere                                                                     1000 Ft

Szerk.: Kaposi László

Színdarabok, forgatókönyvek gyermekszínjátszóknak

A dráma tanítása 1-4. osztályban                                     1400 Ft

Szerk.: Kaposi László

A dráma tanítása 5-10. osztályban                                   2300 Ft

Szerk.: Kaposi László

36 drámaóratervet és több tanmenetet tartalmaz a kiadvány – ezek bőséges és változatos válogatást jelentenek. Ez a változatosság egyaránt érvényes a tartalmi oldalra, valamint a különböző témák feldolgozása során alkalmazott munkaformákra is.

Drámajáték óvodásoknak                                                        1000 Ft

Szerk.: Kaposi László

Drámapedagógiai olvasókönyv                                          1200 Ft

Szerk.: Kaposi László

Gyermeklélektani, játékelméleti, színházi, dramaturgiai és drámapedagógiai írások gyűjteménye. A könyv a drámapedagógusok számára alapmű.

Játékkönyv                                                                          800 Ft

Szerk.: Kaposi László

Szabályjátékok gyűjteménye. Hasznos segédeszköz drámapedagógusok, művészeti vezetők napi gyakorlati munkájához.

Színművészet tagozat                                                   1500 Ft

Szerk.: Kaposi László

Segédlet a művészeti iskolák színművészet tagozatán a főtárgyat, a kötelező tárgyakat és a színházismeretet tanítók számára.

Színház és dráma a tanításban                                          800 Ft

Szerk.: Kaposi László

Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó, a színház és a dráma eszközeivel nevelő  (TIE) társulatok munkájáról szóló tanulmányok gyűjteménye.

Bolondos királyság királyi bolondság                              1000 Ft

Szerk.: Keleti István

Színházi füzetek II.

Gyermek- és diákszínjátszóknak szánt darabokat – egy pályázat anyagából készült válogatást – tartalmaz a kötet.

Ahogyan                                                                                              850 Ft

Szerk.: Lipták Ildikó

A magyarországi személyközi kommunikációról szóló konferencián elhangzott előadásokat válogatta Gabnai Katalin.

A színpadi rendezésről                                                          1400 Ft

Nánay István

Oktatási segédkönyv a színpadi rendezéssel foglalkozó művészetpedagógusok számára.

Dráma a tanulás szolgálatában                                       1000 Ft

Jonothan Neelands

A drámapedagógiai szakirodalom egyik alapműve és egyben „bestsellere”: minden tárgyalt témakört erősen gyakorlati oldalról közelít meg, ezért kedvelt a dráma műfajával most ismerkedők körében is.

Színművészet-bábművészet                                                        1000 Ft

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja

 

OKTATÓFILMEK

A Társaság kiadásában megjelent, a Marczibányi Téri Művelődési Központ művészetpedagógiai könyvesboltja által forgal­mazott ok­ta­tófilmek:

Gyermekszínjátszók példatára I.

(szerk.: Sándor L. István.)                                                   2950 Ft

Gyermekszínjátszók példatára II.

(szerk.: Sándor L. István)                                                    2950 Ft

A sorozat III. része VHS kazettán és DVD-n is kapható!

Gyermekszínjátszók példatára III.

(szerk.: Kaposi László)                                                    2950 Ft

Ismét kapható:

Színházi konvenciók a drámatanításban                  2950 Ft

®

A DRÁMAjátékos következő számával
2005 szeptemberének végén jelentkezünk.

Kérjük mindazokat, akik információkat szeretnének közzétenni,

hogy 2005. szeptember 5. előtt e-mail,

esetleg levél vagy fax formájában

juttassák el hozzánk megjelentetni kívánt anyagaikat.

A beérkezett rövid szakmai anyagokat

1500 példányban ingyenesen közöljük.

Közvetlenül a szerkesztőnek is küldhetők

a megjelentetni kívánt írások:

Kaposi László

2111 Szada, Székely B. u. 1/c.

e-mail: lkaposi@drama.hu; tel/fax: 28/404702