2000/3.

Kedves Barátaim!

Talán a társaság új tagjai sem bántódnak meg, ha barátként szólítom meg őket, hiszen közös ügyre szövetkeztünk.

Jó híreim vannak! Az első félév megint az anyagi gondok okozta szorongás jegyében telt el, de most csupa örvendetes döntésről számolhatok be. Működési kiadásokra kaptunk a NKÖM-től 1.200 e. Ft-ot, az OM-tól 800 e. Ft-ot, és a Parlamenttől 790 e. Ft-ot. Ebből fizetjük a társaság un. rezsi költségeit: posta, telefon, fax, fénymásolás, a DRÁMAjátékos hírlevél nyomdai és postaköltségeit, az akkreditációs költségeket, a határon túlon foglalkozást vezetők útiköltségét, tagdíjakat, a titkárnő és könyvelő munkadíját stb. A tagság növekedésével, a műhelyek szaporodásával, tevékenységünk folyamatos bővülésével természetes módon nőnek a rezsiköltségeink - nagyon feszes gazdálkodásra kényszerítenek a támogatások. Országos feladatot ellátó pedagógiai és közművelődési intézmény munkáját végezzük civil szervezetként. Jó érzés tapasztalni, hogy a döntéshozók ezt az egyre növekvő támogatással is elismerik.

Rendezvényeink közül a legköltségesebb az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál, mely idén a millennium jegyében a Thália szekere elnevezésű gyermekszínjátszó rendezvény sorozatba illeszkedett. (Csak emlékeztetőül: a tavaly kezdődött projekt első szakaszában rendeztük meg azt a forgatókönyv pályázatot, melynek eredményeként két kötet is született gyermekcsoportok számára.)

Talán meglepő, hogy mi az országban "dúló" rendezvényözönnel ellentétben nem nagy, "csinnadrattás" programmal zártuk idén a felmenő rendszerű fesztivált, hanem a megyei versenyeket követően - kiváló drámatanárok és népművelők segítségével - megpróbáltuk ünneppé varázsolni a regionális találkozókat. A többnapos területi találkozók nem a versenyszellemet erősítették, hanem az együttlét örömét, igazi fesztiválhangulatot és maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek. A szervezők sikeres és áldozatos munkáját, mindannyiunk nevében, ezúton is megköszönöm:

 • Vácott - Nagy András László
 • Budapesten - Juszcák Zsuzsa, Pápán - Árvai Mari, Tegyi Tibor és Németh Ervin
 • Dombóváron - Fazekas Gáspár, Hajós Zsuzsa, Horváth Ágnes és Hefner Erika
 • Szegeden - Pápai Sarolta és Orbán Hédi
 • Miskolcon - Érsekcsanádi István volt a fesztivál szervezője, gondozója.

Idén a legjobb csoportok országos találkozó helyett egy gálaműsoron a Marczibányi Téri Művelődési Központban mutatják be játékaikat. A Thália szekere program októberben újszerű formában folytatódik: célunk az volt, hogy a legjobb produkciós csoportok vendégszerepeljenek, "tájoljanak" az ország azon vidékein, ahol a gyerekek nem, vagy ritkán juthatnak színházi élményhez. Nagyszerű érzés volt tapasztalni, hogy ezt az új kezdeményezést nemcsak a résztvevők fogadták örömmel. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiuma 3 milliót, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma millenniumi keretből 1 millió forintot, miniszteri díjakra 300 e. Ft-ot és a fesztiválra 600 e. Ft-ot biztosított. A fenti támogatási összegekből finanszíroztuk a miskolci területi találkozót, a váci fesztivál egy részét, az országos gála költségeit (szállás, útiköltség, díjak) és ebből tudjuk a tájolást finanszírozni. (A területi találkozókra ezen kívül külön is pályáztak a szervezők, és az NKA Közművelődési Kollégiuma valamennyi pályázatot támogatta.) Köszönjük a támogatást a fesztiválon résztvevő több mint tízezer gyerek és a mintegy 400 csoportvezető nevében is!

Idén tavasszal a SOROS Alapítvány jóvoltából támogatást nyújthattunk azon regionális műhelyeknek, akik vállalták, hogy végzett drámapedagógusok részére 30 órás továbbképzést szerveznek. Pályázatuk alapján a támogatást a következők kapták:

 • B.A.Z. Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely - Miskolc 90 e. Ft
 • Játszó-Tér Drámaműhely - Győr 90 e. Ft
 • DráMások Társasága - Pécs 90 e. Ft Pápai Műhely - 90 e. Ft
 • Dráma-Tárna - Debrecen 90 e. Ft
 • Drámapedagógiai Műhely - Budapest 50 e. Ft
 • VEGYEDE - Veszprém 40 e. Ft
 • Kecskeméti Műhely - 90 e. Ft

A továbbképzésekről a műhelyek írásos beszámolót készítenek.

Szintén örömteli esemény a Gyermekszínházak Háza beindítása, melyet azokra a tevékenységekre alapozzuk, amelyeket már évek óta végez a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Szerencsésen találkozik ez a kezdeményezés a Magyar Drámapedagógiai Társaság célkitűzéseivel, hiszen a programok egy része a társaság szakmai irányításával valósul meg. A Gyermekszínházak Háza idei működését a NKÖM 2,5 és az OK 2,5 millió forinttal támogatta. (A részletes programot hírlevelünk tartalmazza.)

A novemberi vezetőségválasztó közgyűlés előkészítése elkezdődött. Nagyon fontos lenne a tagság véleményét megismerni az elnökség munkájáról, ezért kérjük, hogy az véleményeteket és javaslataitokat küldjétek el Rudolf Éva címére, aki a jelölő bizottság elnöke is. (Rudolf Ottóné, 1036 Budapest, Dereglye u. 1.)
Szintén Rudolf Évához küldjétek javaslataitokat a Mezei Éva-díj ez évi adományozásához. Mint sokan tudjátok, a Magyar Drámapedagógiai Társaság Életmű-díjat hozott létre évekkel ezelőtt, majd három éve ezt a díjat Mezei Éváról, a kiváló művészetpedagógusról neveztük el. A díjat minden évben olyan személynek ítéljük oda, aki hosszú évek óta eredményesen dolgozik a drámapedagógia vagy a gyermekszínjátszás területén, művészetpedagógiai tevékenysége kiemelkedő, munkája példaértékű.
Emlékeztetőül az eddigi díjazottak:

Debreczeni Tibor és Kovács Andrásné - 1994, Rudolf Ottóné - 1995, Előd Nóra - 1996 (Életmű-díj); Gabnai Katalin - 1998, Szakall Judit - 1999 (Mezei Éva-díj)

(A díj egy személynek egyszer adományozható.)

Várjuk és kérjük javaslataitokat a 2000. év díjazottjára!

Sajnos szomorú hírünk is van.

Vörös Joli néni, aranyos, drága kollégánk augusztus 22-én eltávozott közülünk. Már régen nyugdíjas volt és sajnos súlyos beteg, de gyerekeket tanított, táboroztatott, amíg csak bírt. A tavalyi közgyűlésre már nagyon betegen jött el, de mégis vállalta a nagy terhet jelentő utazást, csakhogy köztünk lehessen, hiszen a gyerekszínjátszás, a művészetpedagógia volt az élete. Mint legidősebb tagtársunkat tavaly virággal köszöntöttük a közgyűlésen...

Drága Joli néni, jó, hogy köztünk voltál és a gyerekekre áldoztad egész életedet... Isten nyugosztaljon békében!

Kedves Barátaim!

Továbbra is várjuk leveleiteket, véleményeiteket, kéréseiteket, híreket a munkátokról, sikereitekről, gondjaitokról. Jó munkát, egészséget és jókedvet kívánok az új tanévre!

Szakall Judit elnök

A GYERMEKSZÍNHÁZAK HÁZA

nem önálló intézmény

egy programsorozat, amely mögött együtt gondolkodni képes szakemberek tág köre áll

A Gyermekszínházak Háza alábbiakban ismertetett összes programja nyitott a szakmai vendégek számára - szeretettel várjuk a színház, a művészetpedagógia, a drámapedagógia iránt érdeklődőket.

most indul útjára - jelenleg ennyit kínál: fesztiválokat szervez; konferenciákat, módszertani tanácskozásokat hív életre; képzéseket indít a legjobb hazai és külföldi szakemberek vezetésével; bemutatkozási lehetőséget biztosít társulatok számára; bemutató foglalkozások, műhelymunkák házigazdája; kapcsolatot teremt az azonos ügyért dolgozó művészek és pedagógusok számára; élményt, szórakozást, programot nyújt gyerekeknek, fiataloknak

A gyermekszínház terén van mit tenni hazánkban. Tenni akaró emberek is vannak. Gyerek is van (még). Ezt figyelembe véve joggal mondhatjuk, hogy a Gyermekszínházak Háza előtt szép jövő áll: ünnepi pillanatokkal teli munkás hétköznapok.

A program vezetői:
Szakall Judit, Kaposi László

Támogatók: II. kerületi Önkormányzat, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Oktatási Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiuma, Fővárosi Önkormányzat, Soros Alapítvány, Pesti Est Súgó

szeptember 22. péntek, 15 óra

A GYERMEKSZÍNHÁZAK HÁZA
megnyitása

megnyitja: Bencze B. György, a II. kerület polgármestere

KONFERENCIA A GYERMEKSZÍNJÁTSZÁSRÓL

Nyitó előadás:
- Sió László, az Oktatási Minisztérium kabinetfőnöke (ISKOLA ÉS GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS)

Előadások:
- Bába Krisztina, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főtanácsosa (SZÍNHÁZ ÉS GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS)
- Prof. Josef Hollos (Ausztria), az Európai Színjátszók Szövetsége elnökségi tagja (A GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS HELYZETE EURÓPÁBAN)
- Pál Miklósné, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumának vezetője (A GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ MOZGALOM FINANSZÍROZÁSA)
- Fodor Gábor, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője (JÁTÉK ÉS ERKÖLCS)
- Fülöp Márta, az MTI Pszichológiai Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa (A GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS LÉLEKTANA)
- Gabnai Katalin, a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámatanára (TRÉNING VAGY ELŐADÁS)
- Novák János, az ASSITEJ Magyar Központjának elnöke, a Kolibri Színház igazgatója (ŐK ÉS MI - AHOGY EGYMÁST LÁTJUK (GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK A SZÍNHÁZBAN)
-Trencsényi László egyetemi tanár (TÁBOR ÉS GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS)
-Keményfi Róbert néprajzkutató (HAGYOMÁNY ÉS GYERMEKSZÍNJÁTSZÁS)

- szünet -

19 órakor

Elismerésben részesülnek olyan pedagógusok, akik hosszú évek óta vezetnek gyermekszínjátszó csoportokat, nemzedékeket neveltek a művészet eszközeivel, és inkább nevelő, mintsem rendezői munkájukkal tűntek ki. Nem vagy ritkán jutottak el országos döntőkig, de értékes és áldozatos munkájukkal sok-sok ember gyerekkorát szépítették, gazdagították. Az elismeréseket Sió László, az OM kabinetfőnöke, és Szakall Judit, az MDT elnöke adja át.

19.30-20 óráig

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS a gyermekszínjátszás helyzetéről, lehetőségeiről, jövőjéről, gondjairól

A beszélgetés résztvevői:

Gabnai Katalin drámatanár, Sándor L. István színikritikus, az Ellenfény c. kritikai lap főszerkesztője, Sió László OM kabinetfőnök, drámatanár, Szakall Judit gyermekszínjátszó rendező

szeptember 23. szombat, 8-10 óráig

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége mellett működő
DRÁMAPEDAGÓGIAI TANÁCS

ülése

10 órától

A "Thália szekere" millenniumi programsorozat keretében a

IX. ORSZÁGOS WEÖRES SÁNDOR GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL GÁLAMŰSORA

(a regionális döntők legjobb produkciói)

Megnyitót mond és a díjnyertes csoportok vezetőinek a miniszteri díjakat átadja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának képviselője.

10.30: Előadások

Dömdödöm Színjátszó Csoport (Dr. Török Béla Általános Iskola, Budapest) A farkas és a hat kecskegida - lehetne inkább így? (Grimm A hét kecskegida és a farkas c. meséjének felhasználásával) Csoportvezető-rendező: Szabó Csilla

Szerpentin Gyermekszínház (József Attila Művelődési Központ, Budapest) Tébrus tolvaj (Határ Győző fordítása) Csoportvezető-rendező: Jancsó Sarolta

Kara Csoport (Mezei Mária Művészeti Iskola, Budakeszi Suryakanta (Balázs Béla A három királylány meséje c. művének felhasználásával) Csoportvezető-rendező-koreográfus: Gyevi-Bíró Eszter

Ugribugri (Általános Iskola, Bárna) A kiskondás Csoportvezető-rendező: Hagymási Józsefné

Inárcsi Színjátszók (Tolnay Általános Iskola, Inárcs) Juhász Ferenc: A nap és a hold elrablása Csoportvezető-rendező: Kovácsné Lapu Mária

Csöpp Színház (Művelődési Ház, Máriapócs) "Kérem, én még nem játszottam" (Heltai J., Molnár F., Szép E. művei alapján szerkesztette Vona Éva) Csoportvezető-rendező: Vona Éva

Alföld Gyermekszínpad (Debrecen) Fazekas Mihály-Benedek Elek: Lúdas Matyi avagy: ki nevet a végén? (átdolgozta Várhidi Attila) Csoportvezető-rendező: Várhidi Attila

Tűvétevők (Encs) Arany János: A fülemile (átdolgozta Belinszki József) Csoportvezető-rendező: Duleczki Béláné

Picit Nem Art Színjátszó Csoport (Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa) Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó Csoportvezető-rendező: Horváthné Árvai Mária Vidorkák (Keszthely) Fazekas-Németh: Ludas Matyi Csoportvezető-rendező: Katonáné Rosta Hedvig

Vadvirágok (Váci Mihály Általános Iskola, Győr) Pilinszky J.: Kalandozás a tükörben Csoportvezető-rendező: Répásiné Hajnal Csilla

Nem Art (Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa) Németh Ervin: Donkijóte Csoportvezető-rendező: Tegyi Tibor

Szélkelep (Munkácsy Mihály Általános Iskola, Székesfehérvár) Az állatok nyelvén tudó juhász Csoportvezető-rendező: Fiedler Józsefné

Kislajtorja Csoport (Petőfi Sándor Általános Iskola, Szabadszállás) "Azok a híres rátótiak" Csoportvezető-rendező: Török László

Tekergők (Alapiskola, Kultúrház, Nyárasd) A szegény ember szőlője (Benedek Elek meséje alapján írta Lázár Péter) Csoportvezető-rendező: Gaál Lívia és Nagy Irén

A Thália szekere Millenniumi Gyermekszínjátszó Fesztivál (amely a korábbi években már jól működő Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó ünnepi programsorozattá való alakításából született) nem ér véget a gálaműsorral: októberben újszerű formában folytatódik. Célunk az volt, hogy a legjobb produkciókat bemutató csoportok vendégszerepelhessenek, "tájolhassanak" az ország azon vidékein, ahol a gyerekek nem vagy ritkán juthatnak színházi élményhez. Az emberi kapcsolatok ápolásán túl ez a forma ajándék a gyerekeknek (országjárás, ismeretlen vidékekkel ismerkedés), de rendkívül fontos szerepet tölthet be a gyerekek színházra nevelésében is, hiszen így nemcsak egymás előadásait látják a csoportok, mint az eddigi fesztiválokon, hanem egy-egy falu, iskola, városrész is jó színvonalú gyermekelőadásokhoz jut.

DRÁMA AZ INTERNETEN

WWW.DRAMA.HU - társaságunk honlapja

Az autós szaklapok zsargonja szerint "ráncfelvarráson" esett át a drama.hu. Egyre több dokumentum tölthető le a DPM régebbi számaiból és az új számok egyes részletei is előbb olvashatók a hálón, mint ahogy postán eljutna tagságunkhoz. A honlap Fórum rovatát továbbra is kínáljuk a nyilvános szakmai beszélgetésekre, vitákra. (Itt a nyári szünet sajnos "szószünetet" is jelentett olvasóink részéről - lehet, hogy azért, mert a drámapedagógusok többsége csak az iskolában élhet a "háló" lehetőségeivel?) Némi szerkezeti megújulásról számolhatunk be: átalakítottuk a rovatokat. A Faliújság teret ad az aktuális hirdetéseknek, ide bárki felteheti közlendőit. A Drámapedagógia, a Gyermekszínjátszás rovatok mellett van egy rovatunk a "szabad ötletek" számára is "Az jutott eszembe..." címmel.

A honlap alkotói továbbra is várják az észrevételeket: mit kellene másként csinálniuk, hogyan tudnák jobban szolgálni a drámapedagógia és a gyermekszínjátszás iránt érdeklődők munkáját az interneten keresztül.

120 ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI TANFOLYAM A MARCZIBÁNYI TÉREN

A Marczibányi Téri Művelődési Központ drámapedagógiai tanfolyamot indít. A 120 órás, vizsgával záruló, akkreditált kurzus nyolc hétvégi foglalkozásból áll (szombati napokon 10-18, vasárnap 9-14 óra között). Tervezett időpontok: 2000. szept. 30-okt. 1., okt. 7-8. és 21-22., nov. 11-12. és 25-26., dec. 9-10., 2001. jan. 13-14. és 26-27-28. Programvezető: Kaposi László (a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ művészeti vezetője) További információ és jelentkezés: Juszcák Zsuzsa (tel.: 2125789)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

A Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely a Soros Alapítvány támogatásával (az MDT közreműködésével) 30 órás tréninget szervezett végzett drámapedagógusok részére. A képzés az eredetileg tervezett júliusi időpont helyett szeptember 8-9-én és október 6-7-én kerül lebonyolításra. Meghívott előadók: Szakall Judit, Kaposi László, Szauder Erik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a megyei műhely vezetői!

PÁPAI DRÁMAMŰHELY

A Pápai Drámaműhely 30 órás, gyakorlati jellegű továbbképzést szervez 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot végzettek számára a Soros Alapítvány támogatásával (az MDT közreműködésével).

Időpont: 2000. november 11., 18., december 2., 9. (szombatonként, 8 órás foglalkozások)
Helyszín: Weöres Sándor Általános Iskola, Pápa
Előadók: Horváthné Árvai Mária, Németh Ervin, Tegyi Tibor
Témák:
1) A drámamunka tervezésének gyakorlata (problémaválasztás, kontextusteremtés, konvenciók alkalmazása, a tanár szerepe).
2) Drámamunka a gyermekszínjátszásban (epikus művek adaptációja, a dramaturgi munka, közös dramatizáció, a drámamunka szerepe, a szövegkönyv).
Részvételi díj: 5.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2000. október 31.

ZSÁMBÉK

A zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola az 1999/2000. oktatási évben 218 drámapedagógus szakirányú továbbképzésen végzett hallgatónak adott drámapedagógus oklevelet. A képzések Budapesten, Kecskeméten, Székesfehérváron, Zsámbékon és Zalaegerszegen zajlottak. A következő oktatási évben ismét indulnak (indultak) szakirányú továbbképzések Budapesten, Győrött, Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen, Tatabányán, Zalaszentgróton és Zsámbékon.

Keresztfélévvel induló képzések indítását is tervezzük. Érdeklődni, illetve ezekre jelentkezni a főiskola címén Tuba Jánosné tanulmányi ügyintézőnél lehet: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Drámapedagógia Tanszék, 2072 Zsámbék, Zichy M. tér 3. tel.: 23/341331

KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY

1. A Káva a 2000/2001-es évadban - a tervek szerint - a következő programokat tűzi műsorára:

 • József és testvérei (komplex TIE-program 11-12 éveseknek)
 • Vaskor (komplex TIE-program 14-16 éveseknek)
 • Flashback (komplex TIE program 14 éveseknek)
 • Törvényen kívül - komplex TIE-program 13-14 éveseknek (bemutató: 2000 november)
 • Cinóber - gyerekeknek szóló színházi előadás (bemutató: 2001. február)
 • Zoozódások - komplex drámaóra (bemutató: 2001. április)
 • Peremvidék - komplex drámaóra (bemutató: 2001. április)
 • Francia kapcsolat - verses, zenés műsor (bemutató: 2001. június)

2. Az ÚJ PÁHOLY elnevezésű drámapedagógiai műhely az idei évadban is működik. 2000 decemberéig a Soros Alapítvány jóvoltából a foglalkozások ingyen látogathatók. (A továbbiak újabb pályázatoktól függenek.)
Szakmai vezető: Takács Gábor
Foglalkozások 2000. október 28-án, november 25-én és december 9-én, minden alkalommal szombaton 10-14 óra között.

3. 2000. október 19-22-ig a Káva Kulturális Műhely Romániában szerepel egy nemzetközi amatőrszínházi fesztiválon, Lugojban. A fesztiválra a József és testvérei című előadással neveztünk.

KEREKASZTAL - A dráma tanítása

Értesítjük a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ által megjelentetett tanítói-tanári segédletek iránt érdeklődőket, hogy a kiadványok a továbbiakban Marczibányi Téri Művelődési Központ könyvesboltjában vásárolhatók, illetve rendelhetők meg.

ZUGLÓ

2000. szeptember 29-én 120 órás drámafoglalkozás-vezetői tanfolyam indul, elsősorban gyógypedagógusok és gyógypedagógus-hallgatók részvételével Budapesten, a Zeg-Zug Zuglói Gyermekházban.
Tanfolyamvezető: Szauder Erik.
A tanfolyam résztvevői havonta egy hétvégén találkoznak egymással és a tanfolyam oktatóival, így körülbelül a nyári vakáció idejére jutnak el a vizsgáig.

PEMZLI fesztivál

A PMKIK mintegy 110 résztvevővel immár nyolcadik alkalommal rendezte meg Zamárdiban nyári gyermek- és diákszínjátszó táborát. Idén öt produkció készült, amelyeket 2000. szeptember 17-én 15 órától a budapesti József Attila Művelődési Központban is megtekinthetnek az érdeklődők.

A program:
A lányka és a halál (írta és rendezte: Pap Gábor) Szardíniás öböl (írta és rendezte: Fodor Mihály) Weöres Sándor: A holdbéli csónakos (rendezte: Kovácsné Lapu Mária) Euripidész: Bacchánsnők (rendezte: Kis Tibor) Gogol: A revizor (rendezte: Jancsó Sarolta)

JÁTSZÓTÉR - nemcsak gyerekeknek
röviden a győri műhely első drámai évéről

Előzmények: 1997-99. között három 120 órás tanfolyam szerveződött Kaposi László vezetésével. Közel hetven óvónő, tanító és tanár szerzett drámajáték-vezetői oklevelet vagy tanúsítványt. A tanfolyamot végzettek többsége úgy ment el, hogy alkalmazni szeretné a drámát és folytatni a tanulást. De rögtön megfogalmazódtak a kételyek is: de egyedül?... de hol?... de mikor?... és ha nem jól csinálom?... S.O.S.

Folytatás - illúziók: Igényként tehát felmerült a műhely létrehozása. Ötletünk, kedvünk, lelkesedésünk volt. Pénzünk, helyünk nem. Pályázat és utánajárás: helyet az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán kaptunk, pénzt a Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványtól és a Soros Alapítványtól. Terveink között szerepelt a havonkénti találkozás (meghívott szakemberek vezetésével), közös részvétel a drámaped. hétvégén, a drámapedagógiát népszerűsítő bemutatók tartása, drámatábor felnőtteknek, gyerekeknek...

Tények: Az első meglepetés akkor érte az optimista szervezőket, mikor a kiértesített hetven emberből - néhány hónapja még lelkes kollégákból - mindössze huszonnyolcan küldték vissza a kérdőívet, mely az optimális időpontról, kívánságokról stb. kérdezve a műhely munkáját kívánta megalapozni. Hiába, szeptemberben sok a dolga a pedagógusnak...
Az első találkozáson huszonegyen voltunk. Nagy öröm, ötletbörze és két remek foglalkozás: Dafti Ady-órája és Nyári Arnold Kincskeresője.
Következő alkalommal Takács Gáborral órát terveztünk, majd Wenczel Imre bemutató óráját láttuk és boncolgattuk.
A harmadik találkozás vendége Bicskei Kiss László színész, drámapedagógus volt, aki színésztechnikai ismereteket "tanított" a tanári szerepbelépés megkönnyítésére. Az idei utolsó alkalommal Rudolf Éva néni foglalkozásán vettünk részt. Alapjátékok az óvodától a drámaóráig - játékok és beszélgetés, viták és ötletek... nagyon hasznos volt.
Két alkalommal tartottunk bemutatókat a gyakorlóiskolában - sok pedagógus részvételével - a drámapedagógia népszerűsítésére. Igyekeztünk meggyőzni a kételkedőket, hogy a drámajátéknak - ha jól használják - igenis lehet helye és szerepe az oktatásban, a tanítási órákon. Részt vettünk a zalaegerszegiek által szervezett I. Regionális Találkozón. Több pályázatot írtunk és nyertünk. Közülük talán a legizgalmasabb a Beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek segítése drámajátékkal c. program kidolgozása volt (DPM 19. szám).
Nagy eredmény, hogy az ACSJTKF-n a tanító szakos hallgatók képzésében is helyet kapott a drámapedagógia. Az érdeklődő hallgatók kétféléves program keretében ismerkednek a drámajáték elméletével és gyakorlatával. A képzést - mely az idei tanévben folytatódik - 3 napos tábor zárta. A képzést és a tábort a műhely vezetői szervezték és tartották.
A felnőtteknek hirdetett nyári tábor - pénz és hely is volt rá! - , "hála" a korábbi tanévkezdésnek, a kevés jelentkező miatt elmaradt.
Szerveztünk viszont tábort gyerekeknek. 25 gyerek öt napig a Pilisben A legyek ura kapcsán készült drámaórában (ld. Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak - A sziget) egy sziget lakóinak életét élte. Tréningek, játékok, kirándulás tette emlékezetessé a programot. Már most várjuk a jövő évi tábort.

TERVEK ÉS VÁGYAK az új évre - illúziók nélkül

1. 30 órás továbbképzést hirdetünk 120 órás tanfolyamot végzettek számára a Soros Alapítvány anyagi és a Magyar Drámapedagógiai Társaság és szellemi támogatásával.
Időpontok: szept. 30-án és okt. 7-én, mindkét alkalommal 9-16 óráig Takács Gáborral; nov. 10-én 14-18 óráig Antal Ritával és nov. 11-én 9-16 óráig Szauder Erikkel.
Program: Konkrét tananyagokhoz kapcsolódó óratervezés (alsó-felső-középiskola). A drámapedagógia lehetőségei a nevelésben (pl. magatartászavaros, beilleszkedési problémával küzdő gyerekekkel).
Helye: az ACSJTKF II. sz. oktatási épülete (Győr, Liszt F. u. 17.)
A részvétel ingyenes! Jelentkezés, bővebb információ: Csabai Flóra (tel.: 96/324102)

2. Szeretnénk Győrben megrendezni a Drámapedagógusok Nyugat-Magyarországi Regionális Találkozóját.

Összegzésként: A műhely tehát működik, de a szervezők nem igazán elégedettek. Viszonylag kicsi az aktív mag, több a kifogás. Úgy látjuk, hogy még mindig működnek a régi megszokások - vagy csak a kényelem? -, ne nyúljunk bele a tanmenetbe, ne változtassunk az órakereteken, maradjunk a régi jól bevált óravázlatoknál... hiányzik a bátorság.
Nehéz felnőttekkel, felnőtteknek dolgozni. Az idei év talán választ ad arra, hogy valós igény-e a műhely vagy csupán az elkötelezett szervezők álma.
A gyerekekkel való munka hálásabb, s talán a ma játszó gyerekek közül kerülnek ki a jövő drámapedagógusai! "Biztatásul azt mondom magamnak: a vágyak jövőnk emlékei." (Rainer Maria Rilke)

A realitásról - biztatásul a győri szervezőknek: minden műhelynek felkínáltuk a DRÁMAjátékos előző számában, majd levélben is programjaik közzétételének lehetőségét. Gondolom, bejött mindaz, ami a helyi, belső programoknál nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Ezek ismeretében úgy tűnik, hogy az általatok leírt program olyan gazdag és színes, amiről sokan legfeljebb csak álmodozhatnak... (A szerk.)

KÉSEI BESZÁMOLÓ... aktuális javaslatokkal

A regionális fesztiválok közül háromról írtunk már a DRÁMAjátékos előző számában. A dombóvári rendezvénnyel folytatjuk a sorozatot:

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BEMUTATÓ
Dombóvár, 2000. június 2-3.

Mint a zsűri elnöke, ezt a beszámolót is azzal kell kezdenem, amelyet szinte mindegyik találkozó tapasztalatainak közreadója megemlített: sajnos, nagyon meglátszott a szűk másfél nap programján, hogy a fesztivál szervezőinek még az utolsó előtti napokban is azzal kellett foglalkozniuk, futja-e mindenre abból a kevéske pénzből, amit össze tudtak koldulni. Így aztán a péntek délután kettőkor induló találkozó szombat délután négykor már véget is ért. Szerencsére a szervezők (Fazekas Gáspár, Hajós Zsuzsa és Horváth Ágnes, no meg a háttérből Hefner Erika) jól kihasználták a helyi adottságokat, s pl. nagyon hangulatos esti lazítással ajándékozták meg a gyerekeket: a közeli Gunaras-fürdőn vidám lubickolással végződött a péntek este.

A nehézségek ellenére 13 csoport mutatkozhatott be a fesztiválon, amely azonban igazi revelációval nem szolgált sem az anyagválasztásban, sem a gyerekcsoportok által használt színházi formanyelv tekintetében: a megszokott népmese-feldolgozásokkal, terjedelmesebb epikus művek adaptációival (A Jóka ördöge, János vitéz, A Pál utcai fiúk) találkozhattunk, s teljességgel hiányzott a palettáról a kamaszkorban lévő gyerekek életjátéka. Volt ellenben szimpla dramaturgiai szálra felfűzött Matróztánc, amely viszont mintha nem találta volna a helyét a gyermekszínjátszók fesztiválján. Többnyire az alsós csoportok éltek leginkább az életkorukhoz közel álló mesejátékokban, a kamaszkorú gyerekek számára nem igazán sikerült testhez álló anyagokat választaniuk a csoportvezetőknek. (Kivétel ez alól a kaposvári "bárczisok" Pál utcai története, amellyel a rendezőnek - minden dramaturgiai fenntartás ellenére - sikerült problémaközelbe hozni az eltérő életkorú, intézetben nevelt fiúkból álló csoportját.

Újfent bebizonyosodott, hogy a gyermekszínjátszók szinte anyanyelvi szinten beszélik a testből térformákat kialakító, erősen stilizált "szegény" színházat. Élvezik a gyors, meglepő és hatásos váltások lehetőségeit, megejtő természetességgel bújnak egyik pillanatról a másikra valamely más szereplő bőrébe, s a játék feszes ritmusa nemcsak a néző számára nyújt esztétikai élvezetet, hanem a játszóknak is nagy belső örömöt ad. Ez látszott a székesfehérvári Szélkelep csoport harmadikosainak eleven játékán, amellyel az állatok nyelvén tudó juhász kalandjait megjelenítették.

A rendezői munkák tekintetében ez a találkozó is azt erősítette meg (s a szakmai megbeszéléseken, illetve a kötetlen beszélgetésekben a rendező-pedagógusok is ezt hangsúlyozták), hogy mihamarabb szükség lenne rendszeres, a pedagógus-továbbképzések közt szereplő, a Magyar Drámapedagógiai Társaság által szavatolt gyermekszínjátszó-rendezői képzésre. Ennek keretében a gyakorlati képzésre helyezve a súlyt a résztvevők szert tehetnének olyan ismeretekre, amelyek birtokában elkerülhetők lennének a mindig ismétlődő hibák (dramaturgiai bakik, narráció, játékritmus, térképzés, kiemelések, stílusegység stb.).

S még egy szó a dombóvári találkozó legmeghatóbb eseményéről: a színpadon a pécsváradiak lánycsapata, értelmi képességeikben enyhébb vagy nagyobb fokban sérültek. De van egy tüneményes lány, a Fehér Nyulat játssza az Alice-ből - s oda kell figyelni rá. A nézőtér a játék elején feszeng: nem jó a játék (a lányt kivéve), aztán egyszer csak valami varázsütésre áthangolódnak a nézőtéri gyerekek. A színpadról jövő felszólításra elkezdenek együtt játszani a lányokkal: de korántsem kényszerből teszik, sokkal inkább belső meggyőződésből. Megérezték, hogy ebben az előadásban sokkal többről, valami színházon kívüli nagyon emberi dologról van szó. S egy ponttól kezdve már nem nézők, hanem együttérzők és együttjátszók voltak! Sokunk számára, felnőttek számára ez volt talán a találkozó legszebb pillanata.

Krónikásként még közölnöm kell: a szeptemberi gálára a székesfehérvári Szélkelep csoport (Az állatok nyelvén tudó juhász, r.: Fiedler Józsefné) kapott meghívást, a "tájoló színházi programban" pedig rajtuk kívül a kaposvári Bárczi Gusztáv Általános Iskola színpada (A Pál utcai fiúk, r.: Pucz András) és a martonvásári Teátrumli színjátszó csoport (A Jóka ördöge, r.: Dr. Czikajló Gyuláné és Szeidl Hedvig) mutatkozhat be.

S végül lenne egy, az idei találkozók szervezési tapasztalataiból leszűrt javaslatom: komolyan el kellene gondolkoznia a miniszteriális gazdáinknak (OM, NKÖM, ISM) azon, hogyan tartható fenn és finanszírozható biztonságosan a gyermekkorosztály művészeti tevékenysége, felmenő rendszerű bemutatkozási lehetősége (gyermekszínjátszás, báb, néptánc, kórusok stb.). Össze kellene írni, mi minden van egy évben, mit nem szabad a pályázati pénzek esetlegességének kitenni, s ezekre a minisztériumok megfelelő költségvetési rekeszeiben előrelátóan és biztosítottan tervezni kellene a költségeket. Csak azért, hogy a gyermektalálkozók szervezőinek máskor is legyen kedvük összehozni hasonló fesztiválokat, a gyerekek meg örülhessenek a saját munkájuk sikerének!

Németh Ervin

BESZÁMOLÓ A CSORNAI DRÁMAJÁTÉK-SZÍNJÁTÉK TÁBORRÓL

Résztvevők: a győri Révai Miklós Gimnázium színkörösei és három mosonmagyaróvári középiskolás a Kossuth Lajos Gimnáziumból.
Létszám: 59 középiskolás diák és 6 vezető szakember. Helyszín(ek): a Csornai Művelődési Központ (az egész épületet béreltük, nagyrészt itt dolgoztunk); Szilágyi Erzsébet Kollégium (itt volt a szállás és az esti-éjszakai munka-játék); minden park és szabadtéri színpad, amit Csornán felleltünk az adott környéken.
Időintervallum: 2000. július 3-9.
Táborvezető: Wenczel Imre

Az immár hagyományosnak mondható (ez volt a nyolcadik év!) révais színköri tábor szellemi, erkölcsi és szocializációs "hozadéka" felbecsülhetetlen érték. A győri Révai Miklós Gimnáziumban immár öt színkör működik. Szellemi felfrissülés, emberi problémákról való elmélyült gondolkodás, sok-sok beszélgetés, kommunikációs készségfejlesztés, interakciók gyakorlása, konfliktushelyzetek, emberi jó és rossz tulajdonságok (pl. a gonoszság) szemügyre vétele a dráma eszközeivel, a társas-csoportos együttlét és együttműködés modelljeinek kipróbálása egyaránt jellemzi ezt a tábort. A gyerekek türelmetlen VÁRAKOZÁSA ("Mikor kezdődik már a csornai tábor?") és a sajnálkozás, hogy vége - mutatja a táborozók érzelmi kötődését ehhez a különös, egy hétig tartó "szeánszhoz". A szülők pedig ismét hajlandók voltak az évente egyre növekvő díjat, 12 ezer forintot rááldozni erre a táborra.
Egy példa a rítus hatásaira: iskolai körülmények között, az osztályzat vagy a vizsga kedvéért valószínűleg senkit nem lehetne rávenni, hogy két napon belül hat-nyolcoldalnyi szöveget tanuljon meg szó szerint, és azt több ember előtt "felmondja". Ebben a táborban a gyerekek ezt önként megteszik, mert szerepelni akarnak. A révais színkörösök egyébként képesek rá, hogy két napon belül érdekes produkciót hozzanak létre. Nagyon jó szakember vezetésével akár kiválót is. (...)

A záró est produkciói :
Ezek most is, mint évente általában, a négy-öt napos intenzív munka eredményei; töredékes, félkész, továbbgondolható "darabkák", legfőbb értékük a csoport(ok) megerősítése, a műhelymunka és a kísérletezés.
Bárhol, bármikor, bárkivel (Kezdő 1. színkör, rendező: Debreczeni Márton)
Örkény István A végzet c. novellája alapján készült produkció (Három plusz egy nevű csoport, rendező: Sárköziné Kollarits Edit)
Holle anyó (az eredeti műmese nyomán készült bemutató; előadó: a KETTŐ nevű csoport; rendező: Tóth Szilvia)
Othello, vagy amit akartok (Shakespeare tragédiájának diákparódiáját a ReActor csoport adta elő Varju Nándor rendezésében) Wedekind: A tavasz ébredése (részletek a műből; előadó a C4 csoport, rendező: Nyári Arnold)
Hubai Miklós: Zsenik iskolája (előadó a BáBu színkör, rendező: Tóth Szilvia) Wenczel Imre

ELMARADT A ZÁRTKÖRŰ KONFERENCIA

Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy zártkörű diákszínjátszó konferenciát rendez 2000. június 16-án a Faludi Ferenc Akadémia (a név a magyar jezsuiták ifjúsági- és felnőttképzési programját fedi) - a meghívó levél szerint "összefogásban az Országos Diákszínjátszó Egyesülettel és a Szent Imre Gimnáziummal". A rendezvény előtti napon körbetelefonálták a szervezők a zártkörű konferencia meghívottait: a "kormányzati személyek" lemondták a részvételt, s így nem látták értelmét a találkozó megrendezésének...

A programban szerepelt többek között Sasvári Szilárd (az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke) és Várhegyi Attila (a NKÖM politikai államtitkára) előadása. Érdekes volt az említett urak előadásának (a rendezvény előtt több hónappal megadott) címe is: "A diákszínjátszás jelentősége és támogatásának lehetőségei a törvényhozásban", illetve "A diákszínjátszás támogatásának lehetőségei a kultúrpolitika eszközeivel".

Reméljük, hogy a részvétel lemondása nem hozható összefüggésbe az előadások címével...

ANGLIA

Megjelent a Research in Drama Education nemzetközi drámatanítás-elméleti folyóirat ötödik évfolyamának idei második száma. A tartalomból:

 • Karnevál-szerű játékformák a gyermekszanatóriumban (Shulamith Lev-Aladgem)
 • Részvételre épülő színházi formák múzeumokban és nemzeti emlékhelyeken (Tony Jackson)
 • Howard Gardner elmélete és a drámatanítás (Bill Roper - David Davis)
 • (Ön)életrajz és dráma (Anna-Marie Taylor)
 • A dráma alkalmazása az agresszió leküzdésében (Penny Bundy)
 • Könyv- és konferencia-recenziók

ELŐZETES
a GYERMEKSZÍNHÁZAK HÁZA
2000. október - 2001. január közötti programjáról

2000. október 13-20.

A SZÍNHÁZI NEVELÉS HETE
A programsorozat nyitó rendezvénye az a konferencia, amelyre 2000. október 13-14-én kerül sor:

I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZI NEVELÉSI KONFERENCIA
a Gyermekszínházak Háza és a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ rendezésében
előadások a színházi nevelés hazai és külföldi helyzetéről, eredményeiről, lehetőségeiről; bemutató foglalkozások

október 13-án

Felkért előadók: Bucz Hunor, Cziráki Judit, Gabnai Katalin, Kaposi László, Novák Géza Máté, Rongybabák, Rumi László, Szabó Zsuzsa, Szívós Károly-Török Ágnes, Takács Gábor, Vatai Éva

október 14-én

A Big Brum TIE-társulat (Anglia) tréningje.
Rumi László alkalmi csoportjának bemutatója.

BEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK

október 16. 15.00: Káva - Flashback
október 17. 15.00: Kerekasztal - Beavatás
október 18. 15.00: 21. Színház - Kiszámoló
október 19. 15.00: DNS - A teknős és a nyúl...

2000. november 17-18-19.

SZÍNHÁZ-DRÁMA-NEVELÉS
módszertani hétvége előadásokkal, bemutató foglalkozásokkal

Az immár nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő, méreteiben, jelentőségében is legnagyobb hazai drámapedagógiai rendezvényen a tervek szerint több szekcióban találhatnak érdekes programot a Marczibányi térre látogatók: (1) Szakértői játék; (2) Dramatikus játék - tanítási dráma (drámajáték az óvodában és az alsó tagozat 1-2. évfolyamán); (3) "Így tanítom drámával" (NAT - kerettanterv - dráma)

SZAKÉRTŐI JÁTÉK-TANFOLYAM
Eileen Pennington
(Anglia) - a neves angol drámapedagógusnak a '90-es évek első felében több sikeres kurzusa volt Magyarországon, meghívása "közkívánat" volt. A drámának az oktatási gyakorlatra kidolgozott - sajnos itthon még nem eléggé ismert - modellje, a szakértői játék lesz annak a kurzusnak a tárgya, amit Eileen Pennington a módszertani hétvégét megelőző héten, 2000. november 13-16. között vezet.

2000. december 15. 10.00

SZÍN-BÁB
tanácskozás az alapfokú művészeti iskolák
színművészet-bábművészet tagozatain tanítóknak

2001. január 15-19.

GYEREKSZÍNHÁZI BÖRZE
a 2000-ben bemutatott, "legfeljebb stúdió méretű" gyerekszínházi előadások közül válogat az előzsűri
A GYERMEKSZÍNHÁZAK HÁZA HÉTKÖZNAPJAIBÓL

 • Színházi nevelési foglalkozások a Marczibányi Téri Művelődési Központban: a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, a Káva Kulturális Műhely és más társulatok előadásai.
 • Színházi nevelési foglalkozások peremkerületekben és peremhelyzetűeknek.
 • Gyerekszínházi előadások - válogatás a legjobb fővárosi és vidéki hivatásos és alternatív produkciókból.

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

A DRÁMAjátékos 1999/3. számában ismertettünk egy listát, melyet a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ honlapjáról töltöttünk le, s az akkreditált (alapított) drámaképzéseket tartalmazza.
Az eltelt kb. egy esztendő alatt ez a lista tovább bővült, immár 28 akkreditált kurzusból válogathatnak a képzést indítani szándékozók (ezek között az egyik az, amit Társaságunk alapított). A lista új elemei:

 • Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet: Dráma a nyelvtanításban
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoport: Drámajáték-vezetői alapismeretek I.
 • Kodolányi János Főiskola: Drámajáték-vezetők képzése
 • Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar irodalom Tanszék: Drámapedagógia - dramatikus nevelési lehetőségek

2000. augusztus 13-án az indított drámaképzések száma 29 volt. Ez a szám kevesebb és több is lehet, mint az alapított képzéseké - az indított képzések magas száma számuk azt mutatja, hogy van igény a dráma oktatása, tanulása iránt a pedagógusok részéről.

Az "tánc és dráma" kifejezésre történő keresés az indított képzések körében 35(!) találatot eredményezett, vagyis a fentieken kívül még sok képzésnek tárgya (nem ismert mélységben) a dráma.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Az Oktatási Minisztérium honlapján szereplő közlemény szerint a drámapedagógia szakirányú továbbképzési szakot 2000. január 1-től saját hatáskörben indítja (a Nyugat-Magyarországi Egyetem karaként) a győri Apáczai Tanítóképző Főiskola, (a Kaposvári Egyetem karaként) a Csokonai Tanítóképző Főiskola és a Színház- és Filmművészeti Főiskola.

(A lista nem tartalmazta azokat az intézményeket, amelyek már előbb indították ezt a képzést. A képzésre vonatkozó jogszabály megtalálható - többek között - a DPM 20. számában is.)

A Marczibányi Téri Művelődési Központ
és a Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadványai:

AHOGYAN szerk. Lipták Ildikó (előadások a magyarországi személyközi kommunikációról) 850 Ft

BOLONDOS KIRÁLYSÁG szerk. Keleti István (színpadi játékok gyermekszínjátszóknak, színházi füzetek) 980 Ft

DRÁMA A TANULÁS SZOLGÁLATÁBAN Jonathan Neelands (a tanítási dráma gyakorlatába átültetett elméleti és színházi ismeretek gyűjteménye) 860 Ft

DRÁMAJÁTÉKOK (gyermekeknek, fiataloknak,felnőtteknek) 1200 Ft Gabnai Katalin

DRÁMAPEDAGÓGIAI OLVASÓKÖNYV szerk. Kaposi László (a drámapedagógia alapirodalma. gyermeklélektani, játékelméleti, drámapedagógiai és módszertani írások gyűjteménye) 1200 Ft

ÉVSZAKLAPOZÓ összeállította: M. Dietrich Helga (magyar népi mondókák tavasztól télutóig) 780 Ft

JÁTÉKKÖNYV szerk. Kaposi László (a szabályjátékok gyűjteménye, hasznos segédeszköz drámapedagógusok, művészeti vezetők napi gyakorlati munkájához) 760 Ft

A TANÍTÁSI DRÁMA ELMÉLETE Gavin Bolton (a könyv bemutatja, rendszerbe foglalja és elemzi az oktatásban alkalmazható dramatikus tevékenységformákat) 980 Ft

DRÁMAFOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK szerk. Kaposi László (drámaóra-gyűjtemény általános és középiskolai tanároknak, művészeti csoportvezetőknek) 1200 Ft

A SZÍNPADI RENDEZÉSRŐL Nánay István (oktatási segédkönyv a színpadi rendezéssel foglalkozó művészetpedagógusok számára, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, szöveggyűjteménnyel) 1400 Ft

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN (az egyetlen hazai drámapedagógiával foglalkozó szakfolyóirat - eddig 20 szám és 5 tematikus különszám jelent meg, benne elméleti-gyakorlati tanulmányok, drámaórák, forgatókönyvek stb.) 300 Ft/db

RHYMES MOTHER GOOSE szerk. M. Dietrich Helga (játékok, dalok, ritmusok angol nyelven) 560 Ft

SZÍNHÁZI KONVECIÓK A DRÁMATANÍTÁSBAN (videofilm - oktatási segédanyag) 2100 Ft

SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA A TANÍTÁSBAN szerk. Kaposi László (gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó társulatok, amelyek a színház és dráma eszközeivel nevelnek) 760 Ft

THÁLIA SZEKERE szerk. Kaposi László (színdarabok,forgatókönyvek gyermekszínjátszóknak) 1000 Ft

FÉNYES NAPOK szerk. Gabnai Katalin (ünnepek, játékok, forgatókönyvek, gyermek- és diákcsoportoknak) 1000Ft

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓK PÉLDATÁRA 1.rész (epikus alkotások színrevitele - videofilm) 2100 Ft

A kiadványok megrendelhetők:1022 Bp. Marczibányi Tér 5/a.; tel: 438-1029, 06-30-9874-552; fax: 212-4885; e-mail: dolhi@freemail.hu

DRÁMAJÁTÉK-VEZETŐI vizsgákról jelentjük

(mf. - megfelelt.; k. mf. - kiválóan megfelelt)

SZOLNOK, PEDAGÓGIAI INTÉZET
Tanfolyamvezető: Kovács Andrásné
Vizsgabizottság elnöke: Achs Károly
2000. május 24.
(5 fő)

Balázs Gyuláné k. mf.
Cinka István k. mf.
Gál Mihályné mf.
Szalainé Dávid Gabriella k. mf.
Vatai Zsigmondné mf.

BUDAPEST, MARCZIBÁNYI TÉRI
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tanfolyamvezető: Kaposi László
Vizsgabizottság elnöke: Wenczel Imre
2000. augusztus 26-27.
(23 fő)

Bodnár Henriette mf.
Bollókné Weinecker Tímea mf.
Bori Viktor mf.
Csordás Anett mf.
Debreczeni Márton mf.
Deutsch Zoltán mf.
Flaskay Zsuzsa mf.
Gyarmatiné Herczeg Zsuzsanna mf.
Horváth Béla mf.
Kállai Ibolya mf.
Kukity Krisztina mf.
Milák Melinda mf.
Murányi Yvett k. mf.
Nagy Erika mf.
Nagy Orsolya mf.
Osvárt Beáta mf.
Perényi Balázs k. mf.
Rátonyiné Bárdosi Györgyi mf.
Sindely Juliannan mf.
Szalai Judit mf.
Széni Katalin mf.
Vadász András k. mf.
Varga Gyöngyi mf.

A DRÁMAjátékos következő számával decemberben jelentkezünk.
Kérjük mindazokat, akik információkat szeretnének közzétenni, hogy 2000. december 5. előtt e-mail, levél vagy fax formájában juttassák el hozzánk megjelentetni kívánt anyagaikat. A beérkezett rövid szakmai anyagokat 1000 példányban ingyenesen tesszük közzé.

Közvetlenül a szerkesztőnek is küldhetők a megjelentetni kívánt írások:
Kaposi László, 2111 Szada, Székely B. u. 1/c. (e-mail: drama@mail.digitel2002.hu; tel/fax: 28/404702)

Vissza az alapoldalra