2000/1.

A Társaság elnöksége 2000. március 13-i ülésén úgy döntött, hogy nem fogadja el a GYIA által megszavazott, a kb. 10 ezer gyereket érintő rendezvény méretéhez és fontosságához képest méltatlanul alacsony támogatási összeget. A 150 ezer Ft-ot felajánljuk a pártok ifjúsági szervezeteinek: hátha nem elég nekik az a 10 millió feletti összeg, amit a GYIA és a MOBILITÁS megszavazott számukra.

DRÁMAPEDAGÓGUSOK, GYIA!

Örömhírt mondok néktek: kihirdette pályázati eredményeit a GYIA (az Ifjúsági és Sportminisztérium Gyermek és Ifjúsági Alapprogramja) a D kódjelű kategóriában. (A D-nek semmi köze a tanítási drámához, a "Gyermek és ifjúsági szabadidős táborok, rendezvények és a Millennium megünnepléséhez kapcsolódó gyermek és ifjúsági programok támogatása" elnevezésű pályázati célt takarja.) Hallván halljátok: a Magyar Drámapedagógiai Társaság a "Thália szekere" Millenniumi Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megrendezéséhez elnyert 150.000 (százötvenezer) Ft-ot.

Hurrá!

Komolyan mondom, tessék örülni, hogy ennyit is kaptunk az elosztható 300 milliós keretből. Hiszen annyi fontosabb támogatandó ötletet nyújtottak be a pályázók, s mind millenniumi! Ki ne adna egy baranyai kis falu iskolai jurta-partijára százezret, egy tolnai kis falu iskolájának "Fedezzük fel hazánkat!" fedőnevű kétnapos, Veszprém környéki kirándulására százötvenezret, egy budapesti cserkészcsapat "millenniumi kerékpáros emléktúrájára" háromszázötvenezret vagy egy békési kis falu iskolájának "sok-sok történelemmel" fűszerezett úttörőtáborára száznegyvenötezret stb. Jaj, ki ne hagyjam: egy dunántúli kisváros "millenniumi szilveszteri futásának" megszervezése is megér hetvenezret. S persze, támogatni kell a kisvárosi nyugdíjas értelmiségi klubot is a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból, hogy meglátogathassák az Országházat és megtekinthessék a Szent Koronát ötvenezerből, ha már úgyis ingyenes. (Bocsánat az iróniáért: a nyugdíjasok biztosan az unokáikat viszik, így már minden megfelel az Alapprogram cél-jainak). Nem, nem savanyú a szőlő, de azért tessék egy kis matematikai számítást elvégezni: a Társaság által szervezendő gyermekszínjátszós sorozat kb. 500 cso-portot, s bennük jó 10.000 gyereket érint. Mennyi esik rájuk a 150.000 Ft-ból? S mennyi esik ugyanennyiből a maximum 100 fős kisiskola gyerekeire?

Népszabadság, 2000. március 11., szombat

"Az 5740 pályázatból 1632 nyert. Az elosztott 314 millió forintból több mint 32 milliót az egyházakhoz kötődő szervezetek, nyolc és fél milliót a cserkészek kaptak. Az Úttörőszövetség 1,72, a Magyit 1,8 millió forintot nyert el. A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas 7,7 millió forint-hoz jutott, a zömmel köréje csoportosuló szervezeteket tömörítő Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament (OGYIP) 4,65 milliót kapott..."

Jó, jó, ezek táborok, kirándulások, egészséges életmódra nevelő programok voltak, de mi a helyzet a rendezvények támogatásával? Elvégre Társaság gyermekszínjátszó találkozója ebbe a kategóriába tartozik. Méltatlankodva jelenthetem, hogy egy kisvárosi óvoda még nálunk is kevesebbet kapott (száz-ezer) a "pruszlikos" programjára, meg egy zuglói általános iskola a "millenniumi gálájára" (százhuszonötezer)! Egyébként megnyugodhatunk: az Alapprogram döntnökei tudták, hová kell adni a gyerekekre szánt pénzt. Egy déli határ menti kis falu iskolájának "sulihete" megér 450.000 Ft-ot, de ugyanennyire jó egy megyei gyermek "Ki mit tud?" szervezése is, egy másik déli határ menti kis falu alapítványa a "Barangolás a történelmi múltban" című programcsomagjával (vetélkedő, tábor, ünnepély) félmillióhoz jut. S nyílván áldja a szerencséjét az egyik tanárképző főiskolánk gyakorlóiskolája, hogy éppen a millennium évében 50 éves, mert máskülönben hová nyújthatta volna be nyerési eséllyel az "50 éves a gyakorlóiskola" elnevezésű programját, s kapott volna rá 650.000 Ft-ot! De többet ért a Tanács döntése értelmében a mi céljainknál a Magyar Cserkészszövetség "MET 2000 táborának regös programja" is (vigyázat, nem az egész táborra kapták) a maga 575.000 Ft-jával, hasonlóképpen fontosabb és nyilván több gyereket megmozgat a budapesti 1. cserkészkerület "kerületi akadályversenyének" megrendezése 210.000-ből, s akkor már ne is beszéljünk az egyik Budapest környéki cserkészcsapat "A Kárpátmedence legnagyobb hagyományőrző cserkésztalálkozója" című pályázatáról, amelyre egymillió(!) Ft-ot ítéltek oda. (Elnézve a többi, cserkészcsapatok által benyújtott pályázatokra adott összegeket, s egyáltalán a cserkészek sikeres pályázatainak számát, egyértelmű: a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak be kell tagozódnia valamelyik cserkészszövetségbe! S akkor még talán a farsangi szezonban megtartandó I. Weöres Sándor-bálunk megrendezését is támogatja az Alapprogram 191.000 Ft-tal).

Hogy ez hihetetlen? Ez a jövő útja! Akkor, amikor a GYIA gyermek- (és diák-) színjátszás témakörében mindössze három pályázatot talál támogatásra méltónak (volt több pályázó is) összesen 350.000 Ft-tal, mégis mi a megoldás?! Ennyi pénzt költenek ránk, egy huncut vassal se többet. Mert azt ugye senki nem állíthatja, hogy a szombathelyi Mesebolt Bábszínháznak a "Csodaszarvas" című millenniumi bábszínházi előadására kiutalt félmillió(!) belefér a pályázat támogatási céljai közé!!! Aztán nézzük, ki kapta a maradék kétszázezret: 150.000 Ft egy kisvárosi gimnázium diákszínpadáé lett "részvételhez színjátszó fesztiválon Franciaországban", ötvenezret pedig egy nyírségi gyerekcsoport kapott egy darabjuk létrehozására ("És ha mégis, Uram?" - figyelje mindenki). Tegyünk megint egy összehasonlítást a pénzek hasznosulása szempontjából: a kb. 15 fő diákszínjátszó (több nemigen szokott lenni egy középiskolás csoportban) által kapott pénz úgy aránylik a Magyar Drámapedagógiai Társaság rendezvénye által megmozgatott kb. 10.000 gyerek támogatási összegéhez, mint egy párizsi jutalomutazás ára egy fél Balatonszeletéhez!
De nyugodjon meg minden drámapedagógus: a gyermekekről gondoskodó főminisztériumunkban tudják, mi kell a gyerekeknek. Iránymutatásként pedig itt van a GYIA pályázati döntése. Tetszik, nem tetszik, ennyi. Hát akkor, feszüljünk neki Thália szekerének, és húzzuk! Elvégre kaptunk zabot. Gyia! (Németh Ervin)

Néhány apróság a fentiekhez: a pénzt utólag adják ("utófinanszírozás"), továbbá a 150 ezer Ft támogatás elszámolásakor kérik a kb. 10 milliós rendezvény összes számlájának másolatát (a kigyűjtés és a fénymásolás becsült költsége 20-25 ezer Ft). Cserébe minden anyagunkon fel kell tüntetnünk a támogató nevét (az üzleti életben már eljutottak oda, hogy rangsorolják a szponzorokat, s azt is, hogy mit követelhetnek és mennyiért)...

Nem alamizsnát kértünk, hanem támogatást egy országos rendezvényhez. Egy olyan rendezvényhez, amely előbb volt, mint GYIA és ISM. S talán tovább is lesz (jelen esetben nem kincstári az optimizmus)... (K. L.)

THÁLIA SZEKERE
millenniumi országos gyermekszínjátszó programsorozat, 2000

A Magyar Drámapedagógiai Társaság, a "THÁLIA SZEKERE" millenniumi országos gyermekszínjátszó programsorozat keretében megrendezi a IX. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozót.
A találkozóra az általános iskolás korúak érdeklődésének megfelelő előadással lehet nevezni műfaji és tematikai megkötés nélkül. A műsoridő alsó tagozatos csoportoknál a 15 percet, felső tagozatosoknál a 25 percet nem haladhatja meg.
A pályázók a megyei versenyek után felmenő rendszerben juthatnak el a területi találkozókra, a legjobb előadásokat bemutató csoportok az országos gálaműsoron szerepelnek. Jelentkezni a megyei művelődési intézményeknél, Budapesten a Marczibányi Téri Művelődési Központban lehet. Jelentkezési határidő: 2000. február 28. A "Thália szekere" programsorozatot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja.

A csoportok jelentkezését az alábbi intézmények és szervezők várják:

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Váradi Judit

7623 PÉCS, József A. u. 10. tel: 72/311036
Lánycsók: április 8.

Pest Megyei Közművelődési Információs Központ
Gáspár Sándor

1052 BUDAPEST, Városház u. 7. tel: 3186806
Budapest, József A. Műv. Központ: május 6.

Kertvárosi Általános Iskola Deák Színjátszó Egyesület
Széll Zsuzsa

6900 MAKÓ, Návay tér 12. tel: 62/213551
Makó: április 14.

Humán Szolgálatok Központja
Hefner Erika 7100

SZEKSZÁRD, Bajcsy-Zs. u. 7. tel: 74/510040
Dunaföldvár: április 15.

Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet
Szilágyi Balázs

4026 DEBRECEN, Kálvin tér 2/a. tel: 52/413977, 52/326288
Hajdúnánás: április 15.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Szekér Gyöngyi

9701 SZOMBATHELY, Ady tér 5. tel: 94/312535
Szombathely: március 15.

Megyei Közművelődési Intézet
Németh József, Sipos Tekla

8200 VESZPRÉM, Kossuth u. 10. tel: 88/429310, 88/429510
Herend: április 29.

Megyei Művelődési Központ
Bóka Mária

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Marx tér 1. tel: 22/313175
Székesfehérvár: március 31.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
Bősze Katalin

8900 ZALAEGERSZEG, Kisfaludy út 7-11. tel: 92/314580 (230-as mellék); fax: 92/314296
Zalaegerszeg: március 18.

Megyei Művelődési Központ
Fábián Tamás

5600 BÉKÉSCSABA, Luther u. 6. tel: 66/442122
Békéscsaba: április 15.

Bartók Béla Megyei Művelődési Központ
dr. Dékány Sándorné

9002 GYŐR, Czuczor G. u. 17. tel: 96/326522
Győr: március 31., április 8.

Heves Megyei Művelődési Központ
Murguly Mariann

3300 EGER, Knézich u. 8. tel: 36/311954
Eger: március 26.

A Közművelődés Háza Kht.
Tóth Zsóka

2800 TATABÁNYA, Szt. Borbála tér 1. tel: 34/316644
Tatabánya: március 24.

Megyei Közművelődési Intézet
dr. Szűcs Lászlóné

3525 MISKOLC, Andrássy u.96. tel/fax: 46/354811
Miskolc: április 29.

Megyei Önkormányzat
Sívadó Sándor, Tóth Enikő

4400 NYÍREGYHÁZA, Hősök tere 5. tel: 42/314111
Nyíregyháza: április 29-30.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Zum Erika

6000 KECSKEMÉT, Kossuth tér 4. tel: 76/481686, 76/481523
Kecskemét: március 24-25.

Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet
dr. Ablonczy Lászlóné

3100 SALGÓTARJÁN, Ruhagyári út 9. tel: 32/432101
Balassagyarmat: április 8-9.

Megyei Művelődési Központ
Halmos Klára

7400 KAPOSVÁR, Somssich Pál u. 18. tel: 82/310828
Balatonföldvár: március 19.
Kaposvár: március 26.

Százszorszép Gyermekház
Pápai Sarolta, Orbán Hédi

6721 SZEGED, Kálvin tér 6. Tel.: 62/421278, 62/425647

Marczibányi Téri Művelődési Központ
Juszcák Zsuzsa

1022 BUDAPEST, Marczibányi tér 5/a. tel: 2125504, 2122820 tel/fax: 2124885
Budapest- MTMK: április 29-30.
Ferencvárosi Művelődési Központ: április 2.
Kispesti Munkásotthon: április 28. (délután) és április 30. (délelőtt
)

Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat
Zádori Judit

5000 SZOLNOK, Hild tér 1. tel: 56/344614; 56/424310
Fegyvernek: március 24-25.

A területi találkozók helyszínei és szervezői:

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
Pápa: 2000. május 19-20-21
.
(Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom)
Weöres Sándor Általános Iskola, 8500 Pápa, Teleki u. 2.
Szervező: Tegyi Tibor, tel.: 89/510563, fax: 89/510561

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
Dombóvár: 2000. jún. 2-3-4.

(Fejér, Baranya, Tolna, Somogy)
Humán Szolgálatok Központja, 7100 Szekszárd, Bajcsy u. 7.
Szervező: Hefner Erika, tel.: 74/510040

ÉSZAK-KELET-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
Miskolc: 2000. május 20-21.

(Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Megyei Közművelődési Intézet, 3525 MISKOLC, Andrássy u. 96.
Szervező: dr. Szűcs Lászlóné, tel/fax: 46/354811

DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ
Szeged: 2000. június 2-3.

(Szolnok, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun)
Százszorszép Gyermekház, 6721 SZEGED, Kálvin tér 6.
Szervező: Pápai Sarolta, Orbán Hédi, tel.: 62/421278, 62/425647

BUDAPEST - PEST - NÓGRÁD
Vác: 2000. május 19-20-21.

Pest Megyei Közművelődési és Információs Központ, 1052 BUDAPEST, Városház u. 7., tel: 3186806

AZ ORSZÁGOS FESZTIVÁL GÁLAMŰSORA
Budapest: 2000. szeptember 23.

DRÁMAPEDAGÓGUSOK I. NYUGAT-DUNÁNTÚLI TALÁLKOZÓJA
Zalaegerszeg
(tényszerű összefoglaló a zalaegerszegi drámapeda-gógiai rendezvényről)

Bizonyítva, hogy a pangás időszakában is vannak új kezdeményezések, 2000 februárjában rendezték meg Zalaegerszegen a Drámapedagógusok I. Nyugat-Dunántúli Találkozóját.

A kétnapos szakmai rendezvény házigazdája a zalaegerszegi Stúdium Színház közössége volt, Kocsis Eszter vezetésével. A fórum létrejöttét támogatta Zalaegerszeg megyei jogú város önkormányzatának Kulturális Bizottsága illetve a Közoktatási és Modernizációs Közalapítvány. Képviseltették magukat Győr, Veszprém, Pápa, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Szombathely és Budapest drámapedagógusai. Bemutató órákat tartottak: Zalavári András (Lázadás), Lázár Péter (Mentsd meg a királyt!), Csabai Flóra (Kinizsi) és Takács Gábor (Fű alatt).

A programot kiegészítette a Stúdium Színház Mrozekelőadása (A nyílt tengeren) valamint egy kerekasztal beszélgetés, melynek a "Színház és dráma a nevelésben" címet adták a szervezők.

A bemutató foglalkozásokat szakmai elemzések követték Németh Ervin és Pintér Rozi vezetésével. Mindkét napon kb. 30-40 drámapedagógus jelent meg, bizonyítva, hogy továbbra is nagy szükség van a Budapesten kívül megrendezett szakmai fórumokra. (Takács Gábor)

KELET-MAGYARORSZÁGI DRÁMA-PEDAGÓGIAI MŰHELYEK KONFERENCIÁJA

Szakall Judit:
A 2000. március 3-4-én Jászfényszarun megrendezett konferencia legfontosabb témakörei a következők voltak:

 • a gyermekszínjátszó képzés hivatalossá tétele
 • a PAB-os képzések szakmai garanciáinak kérdésköre
 • a különböző képzések egymásra épülő rendszerének kialakítása
 • válasz keresése arra a kérdésre, hogy ki taníthat drámát a felnőttek képzésében
 • a Társaság intézményesülésének elkerülhetetlensége
 • a 120 órás képzések tematikus folytatása (legalább 30 órában)

Nagyon jó, hogy a három terület (pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményeinek képviselői, a pedagógiai intézetek megbízottai, a drámapedagógiai műhelyek vezetői) együtt voltak jelen. Sikeres volt a szervezés!

Kovács Andrásné (Rozika néni)
A Bakancsosok VII. táborában vetődött fel a gondolat: jó lenne többet tudni arról, hogy mi történik a drámapedagógia ügyében azokon a végeken, ahonnan a tábor résztvevői érkeztek. Ez a terület a Dunától keletre eső része az országnak, továbbá Vajdaság és Erdély. Eldöntöttük, megrendezzük e régiók első drámapedagógiai konferenciáját. Mi minden rendezvényünket pályázati segítséggel tudjuk megvalósítani - most a Soros Alapítvány támogatta munkánkat. A polgármester asszony fővédnökként, az önkormányzat intézményi háttérként adta a segítséget. A házigazda szerepét a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely vállalta, a szállást a Színjátszók Baráti Köre biztosította A meghirdetésnél célunk volt: a Dunától keletre működő műhelyek és a pedagógiai intézmények vezetői a drámapedagógia ügyéért egy asztalhoz üljenek, s vegyenek részt ebben a tanácskozásban azok a felsőoktatási intézmények, akik drámapedagógiai képzést adnak a nappali vagy a posztgraduális programokban. A rendezvényen 5 pedagógiai intézet, 8 drámapedagógiai műhely és 7 felsőoktatási intézmény képviseltette magát. (...) A konferenciáról hang- és video-felvétel készült, amiből írásos anyagot kíván szerkeszteni a jászfényszarui drámaműhely, amit bárki megvásárolhat.

DRÁMASZÍNHÁZ-ISKOLA, PÉCS

Február 14-19. között zajlott a pécsi DRÁMA-SZÍNHÁZ-ISKOLA hármas jelszavú rendezvény. A Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal, a meghívott drámatanárokkal (Lipták Ildikó, Kaposi László, Szauder Erik, Takács Gábor) és egy színházi rendezővel (Csetneki Gábor) azon igyekeztek a szervezők (DráMások, ANK Drámaműhely), hogy a pécsi fiatalok órákat vegyenek drámából, színházból. A napokat TIE-k (Rómeó és Júlia, Már me-gint itt van…, A nyugati világ bajnoka), drámafoglalkozások és színházi tréningek töltötték ki. A foglalkozások nyilvánosak voltak. Kilenc gimnáziumi osztály vehetett részt a Kerekasztalosok foglalkozásain.

("Ez tök jó volt! Nem értettem, mit akarnak tőlem. Egy kicsit hosszú volt! De kár, hogy most van vége, mikor már kezdek belejönni.")

A rendezvény második felében különböző pécsi intézményekből jövő alsós, felsős és gimnazista osztályok vettek részt drámafoglalkozásokon, tanáraik jelenlétében.

("Szent isten, mikor fogom én ezt ilyen jól csinálni? Láttátok, még Pisti is közbeszólt? Na, azért vannak ennek veszélyei!!!")

Az órák közül mindenkinek nagy élményt jelentett Kaposi László pénteki foglalkozása, azóta is emlegetik gyerekek, tanárok egyaránt. Pozitív jel, hogy az órák utáni megbeszélések "szakmaibbá" váltak. A Csetneki Gábor által vezetett színjátszó tréningeken mintegy 50 fiatal volt jelen.

("Elvarázsolt, mert soha nem szoktam ilyen mélységekben magammal foglalkozni. Mi a csudát akart ez a hapsi? Ennyi idő kevés rá, csak fölbolygatott.")

A szakmai érdeklődés közepes volt: ez jobb, mint tavaly, de kevesebb, mint két éve. Most nem a hó, nem a fagy avatkozott bele, hanem a kerettantervek felől fújnak a böjti szelek.

Lesz még jobb is, a drámát nem kell félteni! Köszönet a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány, a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, a Közművelődési Közalapítvány, a Leőwey Klára Gimnázium, az Apáczai Csere János Nevelési Központ támogatásáért. (a DráMások)

A 2000. március 16-19. közt zajló IX. Francia Színjátszó Fesztiválon - a regionális válogatókon kiválasztott tíz ma-gyar csapaton kívül - fellépnek orosz, fehérorosz, len-gyel, olasz, belga, francia, román, bolgár és jugoszláv fi-atalok is. A pécsi fesztivál az idén koncertekkel (Stella, Afro Magic Band, Ketzako, Vakvágány), vándor utcaszín-házzal (Les Hipponettes) és két kanadai bohóc színházi produkciójával várja az érdeklődőket. Információk: vataie@mail.matav.hu; tel.: 72/330422

RÓMEÓ A KÍNPADON (Magyar Nemzet, 2000. február 26.)
"Rómeóval és Júliával ünnepelte tízéves születésnapját Budapesten a Richard Challoner School színházi vállalkozása. Az angol diáktársulat abban a hiszemben érkezett a Kolibri Színház meghívására a magyar fővárosba, hogy szíves fogadtatásra talál az angolul tanuló és értő magyar ifjak körében. Hisz a szülők zöme erején felül képes áldozni arra, hogy a gyermek magas fokon sajátítson el idegen nyelveket. A Kolibri megteremtette a lehetőségét, hogy a magyar gyerekek eredetiben élvezhessék Shakespeare szép nyelvén az örök érvényű szerelmi történetet. Meg is telt a színház. Diákelőadás volt a javából. Fővárosi angol tagozatos elit iskolák tanárai gondolták úgy, hogy hasznos időtöltést találtak ki tanítványaiknak. Nem tudhatom, milyen a fogadtatása az angol színtársulatnak otthon, milyen a világ más országaiban. De hogy a budapesti vendégjátékról nem feledkeznek meg egyhamar, annyi bizonyos. Ilyen közönséget nem is lehet feledni. Az ifjú nézők végigkacagták az előadást - főként a szerelmi jeleneteket fogadta hangos tetszésnyilvánítás -, ettek, ittak, telefonáltak, egyszóval jót mulattak a két és fél óra alatt. Tanáraik elnézően mosolyogtak, nem figyelmeztették diákjaikat arra az elemi illemszabályra, hogy tiszteletben kell tartani más munkáját. Hisz a színpad nem szenvtelen mozivászon, ott húsvér emberek dolgoznak, akiket megalázni, megzavarni elítélendő, sőt aljas"...

Eddig az idézet. Ezek után a "hanthy" aláírású cikk szerzője felteszi a kérdést: "Ki a hibás abban, hogy ifjúságunk ilyenné lett?", s nem késlekedik a válasszal sem: a liberalizmus. Odadörgöl szülőnek, tanárnak egyaránt... A szerző nyilván megfelelő alkalmat lát a történtekben ahhoz, hogy felemlegesse (gondolom, nem először) politikai nézeteit. Az előadás csak apropó....

...OTT VOLTAM

Nem a Kolibriben tartott előadáson találkoztam először diákszínjátszókkal. Van némi ilyen irányú tapasztalatom: a nyolcvanas évek elejétől mint fesztiválok rendszeres résztvevője, később a diákszínjátszók országos egyesületének alapító elnökeként "hivatalból" néztem évente legalább 50-100 alkalommal diákszínpadi előadást. Volt olyan időszak az életemben, amikor külföldi diákelőadást is gyakran láthattam. Más irányú elfoglaltságaim (és persze saját döntéseim) miatt ez a szám mára csökkent, de 20-30 előadással még így is találkozom évente. Ezekre támaszkodva és hivatkozva állíthatom, hogy nem a nézők a hibásak: a játszók életkorához képest is gyenge színvonalú, kidolgozatlan, műkedvelőnek is csak jó indulattal nevezhető előadásra terelték be őket, s ezen a jobb pillanatokban csak unalmas, de többnyire boszszantóan dilettáns előadáson a néző persze unatkozott. S mivel a nézőket - életkoruk miatt - még nem szocializálták eléggé a hazugságra (ld. felnőttkor: ők engedelmesen végigülik a pocsék előadást is, még tapsolnak is, "műélveznek"), hát látványosan és hangosan unatkoztak. Ráadásul eredeti nyelven kellett volna élvezniük Shakespeare szövegét, ez napjaink angoljainak sem könnyű feladat (nem véletlenül fordíttatják időnként Shakespeare darabjait mai angolra). Még akkor sem könnyű, ha éppen jól mondják a színpadon a szöveget. Hát még ha nem úgy!

Amikor egy középiskolás színjátszó csoport semmit sem mondani egy előadással, csak éppen szeretnék megmutatni magukat (például a barátaiknak, az iskolatársaiknak, a szüleiknek), hogy milyen is az, amikor ők vesznek jelmezt magukra, ők fognak kardot a kezükbe, vagy amikor ők mondanak klasszikus, veretes szöveget, akkor ezen a társas eseményen sok minden elfogadható, s nem a művészet kritériumai lesznek mérvadóak. Kilépve a saját közegükből természetesen nem tarthatnak igényt arra bánásmódra, amire családon belül: ilyenkor az előadó-néző kontextusban (a néző, ugye, még jegyet is vált - ld. Kolibri, 400 Ft!) fel kell készülniük arra, s egyben vállalniuk kell, hogy úgy fogják őket nézni, mint általában a színházat. S az elvárások is színháziak lesznek: fizettem, bejöttem, tessék nekem jó előadást adni - mondhatja a néző, teljes joggal.

Nos, ez nem történt meg a Kolibriben: a néző nem kapott jó előadást. Ügyes szervezők idehoztak egy angol diákszínpadot, egy csoportot, amit még otthon sem kellene utaztatni, nemhogy külföldre vinni. (Gondolom, kulturális cserekapcsolatnak indult az, ami a megvalósulás oldaláról más kategóriába, inkább az utazási cserekapcsolatba sorolható.) A szervezők ügyeskedhettek volna más vonatkozásban is: egyetlen ruhatáros próbálta egy ideig átvenni a diákok tömegétől a kabátokat. Aztán letett erről a hiábavaló kísérletről: az nem ment be a ruhatárba, aki nem akart.

Még valami nem történt meg: a pontos tájékoztatással adós maradt a befogadó színház, a Kolibri. Elfelejtették odaírni a szórólapra, hogy amatőr csoport előadását hirdetik és adják el. Kár érte. A színház hitelehitelessége ilyesmin is múlhat. Még (feltételezett) jó szándékkal sem kellene a nézőt becsapni... Egyébként: Kedves Kolibri! Ha már diákszínjátszókat akar-tok támogatni, hát itthon ennél összehasonlíthatatlanul jobb csoportjaink vannak. Hívjátok meg őket játszani! (Kaposi László)

Az ASSITEJ Magyar Központja 2000. március 29-én 11 órai kezdettel tartja közgyűlését a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Ennek a közgyűlésnek az összehívása volt az igazi eredménye a Kolibri Színházban 2000. február 5-én megtartott konferenciának, amely (a meghívó szerint) a bábszínházak, családi és gyerekszínházak jövőjéről, az ezeket képviselő szervezetek megújításáról, illetve a közös ügyekben kívánatos összefogás lehetőségeiről szólt. A rendezvény megszervezése Novák Jánosnak és munkatársainak köszönhető. Köszönjük is, bár sokáig úgy érezhettük, hogy ma sem történik semmi gyerekszínházi ügyben. Aztán a végén az áttörés, s némi remény: a jelenlévő drámapedagógusok hathatós közreműködésével legalább annyi konkrét eredményt fel tud mutatni ez a szakmai találkozó, hogy összehívtuk a nemzetközi gyermekszínházi szövetség magyar tagozatának közgyűlését. A várható megújulás után talán tehet valamit majd ez a szervezet a gyerekeknek szóló színházzal foglalkozók érdekeinek képviseletében, talán rendszeres fórumot tud biztosítani az azonos célokért dolgozóknak...

ZSÁKOMBAN A BÁBOM, SÁROSPATAK

2000. július 1-4. között kerül megrendezésre a műfaj szólójátékosai és a kettősök, illetve a kamaraformációk számára létrehozott nemzetközi bábfesztivál.

Délutánonként, esténként professzionális és válogatott amatőr produkciók láthatók. Délelőttönként az alkalmazott - az óvodai, az iskolai - bábjáték veszi át a prímet szakmai/pedagógiai tanácskozásokra, bemutatókra és módszervásárra kerül sor.

A fenti rendezvényen belül egy kétnapos konferenciának - 2000. 07. 1-2-án - ad helyet a M. E. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara. A szervezők témaajánlataikkal a gyakorló pedagógusokat igyekeznek megközelíteni, akik egyszerre tanulhatnak az elméleti előadóktól és a gyakorlatban bizonyító tapasztalt kollégáktól, valamint sikeres hazai és külföldi művészektől.

Az elméleti előadók (Dr. Vekerdy Tamás: Mese - játék - bábjáték, Dr. Trencsényi László: Komplex művészeti nevelés és a közoktatás, Szentirmai László: Nevelés kézzel-bábbal ) a műfaj lélektani és nevelő/oktató hatásmechanizmusának kérdéseire adnak választ, illetve a művészeti nevelés, benne a bábjáték aktuális beágyazódásának lehetőségét veszik sorra a közoktatástól a művészeti magániskolákig.

Bemutató foglalkozást, gyakorlatba ágyazott elméleti előadást tartanak Csaláné Bohli Cecília (Szekszárd) - A gyűszűbáb és használata az óvodában, Mann György és Csapkó Gabriella Waldorftanárok: Bábjáték, színjáték a Waldorf szisztémában, Siklósi Gábor - Fers Klára FIGURINA (Budapest): A kézjáték, Tóth László (Miskolc): Árnyjáték az iskolában - mire jó az írásvetítő?, Szentirmai László: Recikláljunk magunk - bábuk hulladékból...

Részvételi díj: 1.500.- Ft/nap amely magában foglalja az előadók tanulmányaiból szerkesztett füzetet is. A rész-vételi szándékot április 30-ig kérik jelezni.

A szervezők tanítóknak, óvópedagógusoknak igény esetén részvételi lehetőséget biztosítanak a bábfesztiválon megfigyelői, érdeklődői minőségben. Ennek részletei felől is lehet érdeklődni az alábbi címen: Szentirmai László, 3950 Sárospatak, Batsányi u. 7. (jelentkezés nevet, postacímet tartalmazó levelezőlapon)

KEREKASZTAL-TÁBOR

A hagyományos "játszószínházi" tábort 2000-ben is megrendezi a Kerekasztal Színházi Ne-velési Központ társulata - mindazon 9-14 év közötti fiatal barátai számára, akik Gödöllőn vagy annak közelében laknak, s megoldható számukra a naponkénti bejárás. Időpont: 2000. június 26-július 1.

Foglalkozások: hétfőtől péntekig 8-16 óra között; a záró (szombati) napon 8-12 óráig Helyszín: Gödöllő, Kerekasztal (Szabad-ság út 6. - a művelődési központ épületében)

Részvételi díj: 6.950 Ft (az ár tartalmazza az étkezés költségét is) Amennyiben egy családból több gyermek jelentkezik a táborba, akkor a részvételi alapdíjból (az ebéd költsége nélkül számolt összeg) 25-25 % kedvezményt biztosít a tábort szervező társulat.

A jelentkezésnél a részvétel díj felének, de minimum 1500 Ft-nak a befizetését kérik a szervezők. A tábor résztvevőinek létszáma maximált: 30 fő.

(A tábort évek óta, hagyományosan céltámogatás nélkül szervezi a Kerekasztal...)

KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY

 • A KÁVA hagyományos nyári drámatáborunk időpontja: 2000 június 26-július 2. Helyszíne Dömsöd, a Duna partján.
 • 2000. március 14-én volt a csoport új - kábítószerezéssel foglalkozó - TIE-programjának bemutatója FLASHBACK címmel. A foglalkozás a 14-16 éves korosztály számára készült. További időpontok: március 16-17., március 30-31. és április 13. (Marczibányi TMK: 9-14 óra). Szeretettel várunk minden szakmai érdeklődőt!
 • Új program kidolgozásába kezdtünk TÖRVÉNYEN KÍVÜL címmel, mely az 1848/49-es események következményeivel foglalkozik. A bemutató várható időpontja 2000 szeptembere.

A BUDAPESTI DRÁMAPEDAGÓGIAI MŰHELY (ÚJ PÁHOLY) PROGRAMJÁRÓL

 • Március 25-én (szombaton 10-14 óra között) lesz a Páholy idei ötödik találkozója. A 21. Színház a Nevelésért csoport tart bemutató foglalkozást Novák Géza Máté vezetésével. A programot 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot végzetteknek ajánljuk.
 • A részvétel - a Soros Alapítvány támogatásának révén - ingyenes.
 • A hatodik alkalom április 29-én lesz (szintén 10 órától)

Az Alternatív Színházi Szemle előadásai 2000. április 7-16. között láthatók (közöttük a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Rómeó és Júlia című színházi játéka is.)

Az Országos Diákszínjátszó Találkozó döntőjére idén április 28-30. között kerül sor Csurgón.

INTENZÍV DRÁMATANFOLYAM

A Marczibányi Téri Művelődési Központ 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot indít. Akinek nincs módja egész évben tanfolyamra járni, ezzel a három rövidebb-hosszabb találkozásból álló kurzussal eljuthat a drámajátékvezetői vizsgához.

Időpontok: május 6-7., június 3-4., augusztus 21-27. Programvezető: Kaposi László (közreműködnek a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drámatanárai) További információ és jelentkezés: Juszcák Zsuzsa (tel.: 2125789)

MŰVÉSZETEK KOMPLEX ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN
(alapozó tábor pedagógusoknak)

Magyarpolány, 2000. július 7-14.
A tábor többféle lehetőség bemutatásával nyújt mintát a zene, dráma, tánc, vizuális kultúra együttes alkalmazására, különös tekintettel ezek önismereti és kommunikációs lehetőségeire. (A tábori részvételhez nem szükséges előképzettség.)

A résztvevők a tábor végén a "Kreatív mozgás és önismeret" akkreditált (120 órás) blokkjának elvégzéséről tanúsítványt kapnak. Szakmai vezető: Zalavári András

DRÁMATÁBOR (2000. július 7-14.)

Posztgraduális képzés 120 órás tanfolyamot végzett pe-da-gógusok számára. A tábor célja a drámaóra-tervezés, és -vezetés gyakorlása, a tanári kérdéstechnika tökélete-sítése, egyben felkészítés azoknak, akik régebben ezt nem tették meg, de az őszi vizsgához csatlakozni szeret-nének. Szakmai vezető: Takács Gábor.

A komplex művészeti és a drámatábor egyidőben zajlik - ez lehetőséget ad közös foglalkozások megtartására. Mind-két tábor részvételi költsége kb. 30.000,- Ft, mely két rész-letben fizethető. (A jelentkezés az első részlet befi-zeté-sével történik.)

Mivel a millenniumi rendezvények miatt legkésőbb április vé-géig le kell foglalni a szállást, így előzetesen tájéko-zód-nunk kell a lehetséges igények felől. Ezért kérjük, hogy a táboraink iránt érdeklődők a jelentkezési lapot legkésőbb március 30-ig küldjék vissza. (VEGYEDE, 8200 Veszprém, Kossuth u. 10., tel.: Sz. Pintér Rozália, 88/422493, 30/216-4579)

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

Magyarpolány, 2000. augusztus 8-15.
A tábor az idén a millenniumi programokhoz kapcsolódik. Célja a résztvevő gyerekek szűkebb szülőhazája (Bakony, Bakonyalja, Balatonfelvidék) történeti-kulturális-irodalmi hagyományainak megismerése dramatikus játéktevékenység útján, kiegészítve kézműves foglalkozásokkal, természetjárással. A gyerekek a tábor idejére egy Mátyás-korabeli település "lakói" lesznek, s a szerepjátékok során ismerkednek a környékkel.

A táborba 8-14 éves gyerekek jelentkezését várjuk március 31-ig.

Részvételi költség előreláthatólag 12.000,- Ft, mely pályázati támogatás esetén csökkenhet. (Testvérpárok esetében kedvezményt nyújtanak a szervezők.) A szakmai vezetők: Sz. Pintér Rozália, Németh Ervin, Tegyi Tibor

JELENTKEZÉSI LAP A VEGYEDE TÁBORAIBA
Tábor megnevezése:
Név:
Cím:
Életkor (gyermek esetén):
Intézmény (felnőtt esetén):

THÁLIA SZEKERE - színdarabok, forgatókönyvek gyermekszínjátszóknak

A Magyar Drámapedagógiai Társaság kiadásában, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Millenniumi Titkárságának támogatásával megjelent könyv a tavalyi évben kiírt forgatókönyv-pályázatunk díjazott alkotásait tartalmazza. A szerzők listája: Balogh Csaba Zoltán, Kis Tibor, Kovácsné Spisák Szilvia, Németh Ervin, Pajorné Molnár Magdolna, Pap Gábor, Sándor L. István, Sóstói Andrásné, Szabó Miklós, Tátrai Judit, Török László, Ungár Mariann, Vatai Éva, Várhidi Attila.

Szerkesztő: Kaposi László.

A borítóterv Takáts Rita igényes munkája. A könyv 1000 Ft-os áron kapható a Marczibányi Téri Művelődési Központ művészeti nevelési könyvesboltjában.

WWW.DRAMA.HU

Néhány héten belül olvasható lesz az interneten Társaságunk honlapja. A www.drama.hu név bejegyzését kértük - nem hivatalos információink szerint ezt meg is kapjuk. A várhatóan március végétől élő honlap a nyitó változat lesz csupán: folyamatos fejlesztését, további bővítését tervezzük (ami az elvégzendő munka mennyisége mellett elsősorban anyagi kérdés).

JÁTÉKVILÁG MAGYARORSZÁGON

Az Internet Játékház kiadásában jelenik meg a közeljövőben a Játékvilág Magyarországon című CD-ROM, amely olyan területeket próbál bemutatni, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a játékhoz-játszáshoz - akár nevelés, akár művelődés, vagy személyiségfejlesztés legyen a cél. A CD-n a drámáról és a Drámapedagógiai Társaságról is olvashatnak majd az érdeklődők.

Drámajáték-vezetői vizsgákról jelentjük
(mf. - megfelelt.; k. mf. - kiválóan megfelelt)

Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ
Tanfolyamvezető: Kaposi László
Vizsgabizottság elnöke: Rudolf Ottóné
1999. június 26-27.
(14 fő)
Szabó Ágnes mf.
Kondász Rózsa mf.
Hódi Hajnalka mf.
Várhelyi Dávid mf.
Baka Erzsébet mf.
Ruzsa Judit k. mf.
Lantosi Istvánné mf.
Ficzere Béla mf.
Kónya Károlyné mf.
Balogh Márta mf.
Sándor Ildikó mf.
Uray Péter k. mf.
Városi Ibolya mf.
Hegyi Gyöngyi mf.

 

Miskolc, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet
Tanfolyamvezető: Dr. Puskás István
Vizsgabizottság elnöke: Szücsné Pintér Rozália
1999. június 29.
(11 fő)

Bihariné Mating Judit mf.
Csoma Margit mf.
Duleczki Béláné mf.
Kondorné Sztojka Ágnes k. mf.
Máté Istvánné mf.
Miklós Imréné mf.
Novák Nóra k. mf.
Petz Katalin mf.
Pilván Gáborné mf.
Széplaki Lászlóné mf.
Zsák Anikó k. mf.

Debrecen, Böszörményi Úti Általános Iskola
Tanfolyamvezető: Kovács Andrásné
Vizsgabizottság elnöke: Achs Károly
1999. augusztus 18.
(6 fő)

Bácsi Imréné mf.
Elek Éva k. mf.
Feketéné Lelesz Mária mf.
Dr. Kissné Komáromi Margit mf.
Szimáné Vlajk Mária k. mf.
Tarr Annamária k. mf.

Baja, Ifjúsági Ház
Tanfolyamvezető: Kovács Andrásné
Vizsgabizottság elnöke: Józsa Katalin
1999. október 1.
(8 fő)

Kovácsné Tettinger Mária k. mf.
Harcosné Rab Rita mf.
Kovacsevné Valkai Ibolya mf.
Gyurita Józsefné mf.
Korsós Mária k. mf.
Vidák Edit mf.
Baráth Lajosné mf.
Bruzlai Czifra Erika k. mf.

 

Veszprém, Megyei Közművelődési Intézet
Tanfolyamvezető: Takács Gábor
Vizsgabizottság elnöke: Szauder Erik
1999. október 17.
(6 fő)

Igmándyné Hebling Gabriella mf.
Térmeg Józsefné mf.
Tóthné Németh Lilla mf.
Kiss György mf.
Komáromi Sándor mf.
Horváthné Sáry Zsuzsanna mf.

 

Budapest, Marczibányi téri Művelődési Központ
Tanfolyamvezető: Rudolf Ottóné
Vizsgabizottság elnöke: Sándor Zsuzsa
1999. december 12.
(12 fő)

Szabó Edit k. mf.
Balláné Fekete Gyöngyi mf.
Péter Judit k. mf.
Várkonyi Istvánné mf.
Holczapfelné Kolozsvári Ilona mf.
Sági Anikó mf.
Nagy Krisztina mf.
Antal Sára mf.
Bajáné Brna Mária mf.
Tóth Lászlóné mf.
Raczkó Tamásné mf.
Kaldenekkerné Sipos Mária mf.

Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ
Tanfolyamvezető: Rudolf Ottóné
Vizsgabizottság elnöke: Lipták Ildikó
2000. január 29.
(12 fő)

Zaveczné Komáromi Katalin mf.
Boldog Gabriella mf.
Nguyenné Csüllög Erika mf.
Papp Gyöngyi mf.
Bácsai Gáborné mf.
Steixnerné Strausz Ildikó mf.
Ackermanné Kelő Kamilla k. mf.
Egri Katalin mf.
Horácski Nóra k. mf.
Szecsődi Kornélia k. mf.
Tóthné Barcs Ágnes mf.
Bugánné Kurucz Zsuzsanna mf.

 

Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ
Tanfolyamvezető: Rudolf Ottóné
Vizsgabizottság elnöke:Lipták Ildikó
2000. március 5.
(13 fő)

Varga Ibolya mf.
Uliczki Anna Ilona mf.
Karasi Éva mf.
Schmidt Klára mf.
Nagy Mihályné mf.
Fügedi Albertné mf.
Nikáné Wild Ágnes mf.
Horváthné Tarsoly Márta mf.
Amacziné Czelláry Gabriella mf.
Kiglicsné Gáll Anikó mf.
Mészárosné Horváth Gabriella mf.
Luzsa Györgyné mf.
Szalai Istvánné mf.

SZAKKÖNYVEK, OKTATÓFILMEK
a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a
Magyar Drámapedagógiai Társaság
módszertani kiadványaiból

Az alábbi kiadványok megrendelhetők és megvásárolhatóak a Marczibányi Téri Művelődési Központ módszertani könyvesboltjában (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.; tel.: 212-2820/122-es mellék)

Ahogyan
szerk.: Lipták Ildikó
(előadások a magyarországi személyközi kommunikációról), 850 Ft

Bolondos királyság
szerk.: Keleti István
(színpadi játékok gyermekszínjátszóknak, Színházi füzetek II.), 980 Ft

Jonathan Neelands:
Dráma a tanulás szolgálatában
(a tanítási dráma gyakorlatába átültetett elméleti és színházi ismeretek gyűjteménye), 860 Ft

Gabnai Katalin: Drámajátékok (gyerekeknek, fiatalok-nak, felnőtteknek), 1200 Ft

Drámapedagógiai olvasókönyv
szerk.: Kaposi László
(A drámapedagógia alapirodalma. Gyermeklélektani, játékelméleti, drámapedagógiai és módszertani írások gyűjteménye.), 1200 Ft

Évszaklapozó
Összeállította: M. Dietrich Helga
(magyar népi mondókák tavasztól télutóig), 780 Ft

Játékkönyv
szerk.: Kaposi László
(szabályjátékok gyűjteménye, hasznos segédeszköz drámapedagógusok, művészeti vezetők napi gyakorlati munkájához), 760 Ft

Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete
(a könyv bemutatja, rendszerbe foglalja és elemzi az oktatásban alkalmazható dramatikus tevékenységformákat), 980 Ft

Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak
szerk.: Kaposi László
(drámaóra-gyűjtemény), 1200 Ft

A színpadi rendezésről
Nánay István
(oktatási segédkönyv a színpadi rendezéssel foglalkozó művészetpedagógusok számára, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, bőséges szöveggyűjteménnyel),1400 Ft

Drámapedagógiai Magazin
(Az egyetlen hazai drámapedagógiával és gyermekszínjátszással foglalkozó szakfolyóirat. Eddig 18 száma és 5 tematikus különszáma jelent meg, benne elméleti-gyakorlati tanulmányok, drámaórák, forgatókönyvek stb.), 300 Ft/db

Rhymes Mother Goose
szerk.: M. Dietrich Helga
(játékok, dalok, ritmusok angol nyelven), 560 Ft

Színházi konvenciók a drámatanításban
(videofilm - oktatási segédanyag), 2100 Ft

Gyermekszínjátszók példatára (epikus alkotások)
(videofilm - oktatási segédanyag), 2100 Ft

Színház és dráma a tanításban
szerk.: Kaposi László
(olyan társulatok munkájáról szól a könyv, amelyek a színház és dráma eszközeivel nevelnek), 760 Ft

A DRÁMAjátékos következő számával júniusban jelentkezünk. Kérjük mindazokat, akik információkat szeretnének közzétenni, hogy 1999. május 25. előtt e-mail, levél vagy fax formájában juttassák el hozzánk megjelentetni kívánt anyagaikat. A beérkezett rövid szakmai anyagokat 1000 példányban ingyenesen tesszük közzé. Közvetlenül a szerkesztőnek is küldhetők a megjelentetni kívánt írások: Kaposi László, 2111 Szada, Székely B. u. 1/c. e-mail: drama@mail.digitel2002.hu; tel

Vissza az alapoldalra